​เร่งฟื้นฟูธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พังงา

0
283

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา นำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 คน ร่วมปล่อยปลาเฉี่ยวหิน ปลากะพงขาว และเต่าตนุ บริเวณชายหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเต่าทะเล ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ แม้ว่าในอดีตชายทะเลหาดท้ายเหมืองแห่งนี้ จะเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลจำนวนมากก็ตาม โดยพบว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมาไม่มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แม้แต่ตัวเดียว ซึ่งเต่าทะเลทุกตัวที่ปล่อยในวันนี้จะมีการฝังชิป เพื่อตรวจสอบข้อมูลในภายหลังด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ส่งผลให้สัตว์ทะเลหลายชนิดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล โลมา นอกจากนี้การทำประมงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

รายงานโดย นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป