รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา “ผ่าทางตัน 5 G คลื่นความถี่นำไทยสู่ 4.0 อย่างยั่งยืน”

0
55

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา “ผ่าทางตัน 5 G คลื่นความถี่นำไทยสู่ 4.0 อย่างยั่งยืน” จัดโดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ ได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ด้วยนโยบายประชารัฐ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีกิจกรรมร่วมกันที่จะต้องขับเคลื่อนการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเปิดช่องว่าง และสร้างทางออกให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท้องถิ่น สิ่งที่คาดหวังต่อไป คือ ทางออกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นเส้นทางเดินของเศรษฐกิจประเทศไทยที่จะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากที่สุด เพื่อสร้างโอกาส ขยายช่องทาง ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง ส่วนราชการทุกแห่ง จะต้องทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการใช้สื่อดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560