คดเคี้ยวเลี้ยวมาบรรจบ ถนนในไท่หยวน

0
460

ชมภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 7 เมษายน 2017 ของถนนที่คดเคี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์ในเมืองไท่หยวน เมืองเอกของมณฑลชานซี ทางตอนหนือของประเทศจีน