สจล. เปิดตัวต้นแบบแอร์ระบบใหม่ ค่าไฟลดฮวบ!

0
272

ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดี และ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรมศาสตร์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อม นักศึกษาทีมวิจัยรูปแบบชดเชยกำบับไฟฟ้าเสมือนด้วยอินเวอร์เตอร์ เปิดตัวเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟ ระบบแรกของเมืองไทย ที่ทางคณะทำการวิจัยจนประสบความสำเร็จ

โดยทีมวิจัยเห็นว่าช่วงฤดูร้อนของทุกปี ประชาชนใช้ไฟฟ้าสูงมาก ซึ่งเมื่อวันที่19 เมษายน ปีที่แล้ว ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี อยู่ที่ 28315.7 เมกกะวัตต์ ขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศอยู่ที่ 41242.25 เมมกกะวัตต์ แม้จะเพียงพออยู่แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิตกระแสไฟไม่ทันต่อความต้องการ ทีมวิจัยจึงคิดค้น แอร์ประหยัดไฟ ลดโลกร้อน ด้วยรูปแบบการชดเชยกำลังไฟฟ้าเสมือนด้วยอินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศ โดยนำอุปกร์ที่เรียกว่า แอคทีฟฟร้อนเอ็นด์ ต่อเข้ากับระบบ อินเวอร์เตอร์ ที่ปกติระบบอินเวอร์เตอร์จะเก็บแบะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครืองปรับอากาศเพียง 50% ที่เหลืออีก 50% จะปล่อยทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ และอุปกรณ์แอฟทีฟฟร้อนเอ็นด์จะทำหน้าที่เก็บกระแสไฟที่ถูกปล่อยเข้ามาในระบบ และส่งกลับไปยังเครื่องปรับอากาศโดยระบบเครื่องปรับอากาศจะไม่ตัด ซึ่งจะรักษาเสถียรภาพความเย็นเอาไว้ อีกทั้งทำให้ระบบไฟไม่โหลด ช่วยประหยัดการใช้พลังงานและค่าไฟ

เบื้องต้นทดลองใช้กับอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าของสถาบัน และโรงงานขนาดใหญ่ ที่ใช้ไฟ 3 เฟส พบสามารถประหยัดค่าไฟปีละ 34,000-36,000 บาท และจะขยายพัฒนาต่อยอดใช้กับบ้านเรือนทั้งที่ใช้ไฟ 1 เฟส ด้วย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

รายงานโดย เบญจมาศ อักษรนิตย์