นาขั้นบันไดในกุ้ยโจวช่วงฤดูไถนา สวยจนแทบลืมหายใจ!

0
258

ช่วงเวลาไถนาในฤดูใบไผลิมาถึงแล้ว เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและต้งเฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจวก็ปรากฏให้เห็นทัศนียภาพของนาขั้นบันไดบนเขาเยว่เลี่ยงที่สวยงามดั่งกระจกหลากสี รายล้อมไปด้วยชุมชนอยู่อาศัยโบราณที่หนาแน่น เมื่อมองลงมาจากด้านบนราวดั่งเป็นภาพวาดผืนหนึ่ง สวยงามจนแทบลืมหายใจ