​กุ้งเครฟิชแห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ

0
334

“ผมเป็นกุ้งเครฟิชตัวหนึ่ง บ้านเกิดผมอยู่ที่ซานเจี่ยวโจว เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง หรือเรียกว่าเป็นดินแดนสามเหลี่ยมทองคำของประเทศจีนนั่นเอง บ้านผมมีอากาศที่อบอุ่น ทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำให้พวกผมกับเพื่อนๆ เติบโตมาเป็นเครฟิชที่มีความสุขและแข็งแรง“

“‘ภูเขาตระหง่านกลางเมืองใหญ่ ตัวเมืองล้อมไว้ด้วยธารา ภูผาแม่น้ำต่างพึ่งพิง งดงามยิ่งกว่าภาพเขียน’ คือคำบรรยายที่เหมาะกับบ้านเกิดของผมมากที่สุด ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมีลักษณะพิเศษคือแก้มขาวเนื้อขาวจนสามารถกุมหัวใจของหลายๆ คนเอาไว้ได้”

เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์และส่งออกกุ้งเครฟิชอันดับต้นๆของจีนเพราะกุ้งเครฟิชของที่นี่ตัวใหญ่และรสชาติดี ได้รับความนิยมจากชาวจีนทั่วประเทศ