กทม.รวมพลังภาคีเครือข่าย ปลูกป่าชายเลนทวงคืนผืนดินและนิเวศชายฝั่งกรุงเทพฯ

0
252

เมื่อวันท่ 15 พ.ค. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพฯ เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” และเปิดเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน พร้อมนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ภาคีเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ ณ แปลงปลูกป่าชายเลน ชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานครสร้างผืนป่าให้แผ่นดิน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง และคืนความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร