บุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

0
220

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ สมควรได้รับความยกย่อง จำนวน 21 ราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลตำรวจ