เชียงใหม่ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดงาน Chiangmai CAD Festival 2017

0
417

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวการจัดงาน Chiangmai Culture Art and Design Festival 2017 (CAD) ครั้งที่ 1 ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้า MAYA Lifestyle Shopping Center โดยมี คุณญาญเดช ชุ่มชูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หวงฟู่หลงศิลปวัฒนธรรม จำกัด, คุณ wu jun CEO บริษัท ASEAN TEN PLUS ONE EXHIBITION ASSOCIATION 10+, คุณปิ่นนารถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเชียงใหม่), ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด รันเวล ทัวร์ โดย ผจก.คุณวนิชดา เรือนศร, พันโทอภิลักษณ์ จุมปา นายทหารยุทธการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก, เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ผศ.ดร.สุชานารฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎ เชียงใหม่, อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

โดยจากจุดแข็งของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ทำรายได้เข้าประเทศต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อประชาชนในจังหวัด ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ อันจะเป็นแนวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุดศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานสำคัญของมนุษยชาติ มาแต่บรรพบุรุษบอกเล่าสืบสานจากรุ่นสู่อีกรุ่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นอาจสูญหาย เลือนจางไปจากการเปลี่ยนแปลงทดแทนด้านสังคมวัตถุสมัยใหม่ ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกอันเป็นผลกระทบในปัจจุบัน อันเกิดจากการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาทดแทน

เชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในไทยแล้ว และที่สำคัญยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งศิลปะและการออกแบบศิลปะจิตรกรรม วัฒนธรรม หัตถกรรม อาหารไทย นวดไทย ศิลปะมวยไทย ไปจนถึงศิลปิน เด็กๆเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งต้องการแรงส่งจากภาครัฐบริษัทเอกชนไทยและคนไทยด้วยกันร่วมสนับสนุน ผลที่ได้รับตามมาก็ทั้งชื่อเสียงและโอกาสทางธุรกิจนำสินค้าไทยไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ และประเทศไทยเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง โดยการจัดงาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (CAD) ไม่จำกัดเฉพาะของไทยก็ขยายเปิดโอกาสให้ศิลปินเพื่อนบ้านเอเชีย รวมทั้ง ศิลปินจีน และหลายประเทศมาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ โครงการ CAD Festival 2017 ครั้งที่ 1 จึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมือง รู้จักวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองอันจะสร้างความภาคภูมิใจ และ จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สิบไป นอกจากนี้ เชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ในเขตเมืองเก่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจ นครเชียงใหม่ตลอดจนผู้คนในท้องถิ่น อันเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นโครงการนำศิลปวัฒนธรรมไทยหวนกลับมาให้ชนรุ่นใหม่ รู้จักคุณค่า และปลุกจิตใต้สำนึกเกิดการหวงแหนรากเหงาที่อดีตเคยสำคัญ โดยนำเสนอวัฒนธรรมด้านต่างๆดังนี้ culture (วัฒนธรรม) Art (ศิลปะ) design (ออกแบบ) นำสิ่งเหล่านี้มาจัดรูปแบบทำกิจกรรมเผยแพร่อีกครั้ง ทำให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดเห็นคุณค่าสำหรับคนรุ่นใหม่ และนานาประเทศ ไม่เพียงแต่นำเอาศิลปวัฒนธรรมไทยเท่านั้น ยังนำเอาศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 4 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย อาทิเช่น ศิลปะ อาหาร แฟชั่น งานออกแบบ นำมาจัดรูปแบบงานเทศกาลเผยแพร่ ส่งเสริมมาแลกเปลี่ยน และสร้างสานสัมพันธ์ กระตุ้นความร่วมมือและเศรษฐกิจ ท่องเทียวซึ่งกันและกัน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบศิลปินทั้งที่เป็นที่รู้จักและที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งมีทั้งศิลปินชาวไทย และศิลปินชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันเรายังร่วมมือกับแกลเลอรี่อื่นๆ ในพื้นที่และสถาบันต่างๆ ในประเทศอีกด้วยโดยภายในงานจะมีการแสดงงาน ด้าน ศิลปะของหลายๆชาติ การแสดงด้านวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย การแสดงฟ้อนรำ ดนตรีพื้นเมือง ของแต่ละชาติ หัตถกรรมไทย วิถีชีวิตไทย มวยไทย และที่ กำลังมาแรงสุด ๆ ได้แก่ นวดแผนไทย

โครงการนี้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก เยาวชน คนแก่ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษาจึงเกิดความร่วมมือ ของศิลปินไทยและต่างประเทศ นำผลงานศิลปะมาจัดแสดง มาเวิร์คช็อป ประมูลหารายได้เพื่อเป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่า อาศัยภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ และเข้าถึง หากไม่เกิดจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน หรือนานาประเทศ มาร่วมมือร่วมด้วยช่วยเหลือกัน ของภูมิภาคเอเชียนอกจากจะเป็น การรวมศิลปินต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ทั้ง 4 ประเทศ ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการรวมตัวกันหลากหลายกลุ่มคน จากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายวัฒนธรรมมาแสดง และแลกเปลี่ยน งานศิลปะ ทุกแขนง วัฒนธรรมการแสดง 4 ชาติ ที่รวมเอาวัฒนธรรมอ่อนหวานไปจนถึงดุดันไว้ครบถ้วน และมวยไทยยังเป็นรายการยอดนิยมที่ทุกชาติให้ความสนใจที่จะเรียนรู้อย่างมิต้องสงสัย

หากการจัดงาน CAD Festival 2017 ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จจะยังส่งผลถึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดงานเดียวกันนี้ อีกครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ในปีต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในอนาคตในการเผยแพร่ของดีของไทยของเอเชียใกล้ๆ บ้าน ที่จะได้นำไปโชว์ทั่งทั้งอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย โดยงานจะมีขึ้น ณ Cowboy army riding club (ลานเนินนุ่ม) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ ที่ 7 มกราคม 2561 ทั้งหมด 11 วัน

ที่มา : cnxnews
ขอบคุณภาพ : HALLO CHIANGMAI Magazine