สัมมนาเทคโนโลยีล้ำสมัย พิชิตภัยมะเร็งร้าย

0
96

งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเรื่อง “เทคโนโลยีล้ำสมัย พิชิตภัยมะเร็งร้าย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไป๋ ไห่ซาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจากประเทศจีน พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง รองศาตราจาย์ ดร.เก๋อ หยงปิน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นตระหนักถึงภัยของโรคมะเร็ง และรู้จักวิธีการป้องกันโรคมะเร็ง นวัตกรรมในการรักษามะเร็ง งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมป์ฟอร์ด  http://www.moderncancerthai.com โดยจัดเมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. –12:30 น. ณ โรงแรมโฆษะ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น