iGET Thailand สานฝันเด็กไทยศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

0
1116
คณะผู้บริหารไอเก็ท (ไทยแลนด์)

ดร.หัว เซี่ย ประธานบริหาร ไอเก็ท (ไทยแลนด์) เปิดเผยในงานนิทรรศการในงาน OCSC International Education Expo 2017 ว่า ปัจจุบันนักศึกษาชาวไทยให้ความนิยมไปศึกษาต่อประเทศจีนมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการจีนได้เปิดเผยตัวเลขเมื่อปี 2016 ว่ามีนักศึกษาชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 23,000 คน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วยความจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในหางานทำหลังจบ คุณภาพของมหาวิทยาลัยจีน ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และการได้เครือข่ายในการประกอบธุรกิจในอนาคต แต่ปัญหาที่เด็กไทยมักประสบในการเลือกมหาวิทยาลัยคือการเข้าไม่ถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยคุณภาพในประเทศจีน และการขาดการวางแผนในการศึกษาต่อ การมาร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้ ต้องการแนะนำสถานศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศจีนให้นักเรียนไทยได้รู้จักเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นายหัว เซี่ย ประธานบริหารไอเก็ท(ไทยแลนด์)

“เอเจนซี่ทางการศึกษาส่วนใหญ่ส่งเด็กไปเรียนต่อ แต่ไม่มองถึงปลายทางของเด็ก มหาวิทยาลัยไหนให้ผลตอบแทนสูงก็จะส่งไปที่นั่น นี่คือการทำหน้าที่ของเอเจนซี่ทั่วไป แต่เราไม่ใช่เอเจนซี่ เราคือผู้แนะแนวทางการศึกษาที่ให้การศึกษา (Education provider) โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านกาศึกษา และทำงาน ในประเทศจีนกว่า 10 ปี มาให้คำแนะนำ เราเชื่อมั่นว่าบุตรหลานของท่านจะได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนครับ” ดร.หัว เซี่ย กล่าว

ขณะที่ นางสาวจินดา สุขะนินทร์ รองประธานด้านการบริหาร ไอเก็ท (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ไอเก็ท (ไทยแลนด์) มีความตั้งใจ ในการช่วยวางแผนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน และแนะนำทุนการศึกษามหาวิทยาลัยจีน ให้แก่ นักศึกษาชาวไทย ทั้งระดับ ปริญญาตรี โท เอก เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจีน ที่ได้รับการรับรองในประเทศจีนและประเทศไทยอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่อยากไปเรียนจีน แต่ใม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีพื้นฐานแล้วแต่ยังไปไม่ถึงเงื่อนไขในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจีน  ด้วยหลักสูตรปรับพื้นฐาน iPREP ซึ่งหลักสูตรนี้เกิดจากการศึกษาปัญหาความยากลำบากในการเรียนรายวิชาต่างๆของเด็กไทย ในมหาวิทยาลัยจีน จึงประกอบไปด้วย การเรียนภาษาจีน และการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนรายวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับตัวได้ง่ายเมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 

นางจินดา สุขะนินทร์ รองประธานบริหาร และนางสาวจิราภรณ์ รองประธานแนะแนว

ด้าน นางจิราภรณ์  บุญสุขแก้ว รองประธานด้านแนะแนว ไอเก็ท (ไทยแลนด์เสริมว่า อีกส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญคือความกังวลต่างๆของผู้ปกครอง เมื่อต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การสื่อสารต่างภาษาทำให้การติดตามชีวิตความเป็นอยู่และผลการเรียนของบุตรหลานเป็นไปได้ยาก  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร iPREP จะ ได้รับการดูแลและแนะแนวให้คำปรึกษาในระหว่างการเรียน (iService) รวมถึงการใช้ชีวิต โดยอาจารย์ผู้ดูแลทั้งทางไทย และจีน  ซึ่งจะมีการสร้างกลุ่มเพื่อ Update ข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง และจัดการประสานเรื่องการฝึกงานในระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาก่อนเรียนจบ โดยการสนับสนุนจากสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทยจีน และองค์กรธุรกิจไทยจีนหลายแห่ง

นางสาวภัณทิรา โรจน์วัฒนวงศ์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 .กรุงเทพฯ กล่าวว่าสนใจเรียนต่อคณะวิศวะในประเทศจีน เพราะมองเห็นโอกาสในการทำงานในอนาคต โดยการมาร่วมงานนี้ต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ

นางสาวภัณฑิรา โรจน์วัฒนวงศ์ ม.5 รร.บดินเดชาสิงห์ฯ ผู้สนใจเรียนต่อจีน

สำหรับ ไอเก็ท (ไทยแลนด์) ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 36 (BTS ทองหล่อ) และศูนย์ iGET ซึ่งกำลังจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  ณ ชั้น 2 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 (BTS นานา) เน้นให้คำปรึกษา ช่วยวางแผน และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยรัฐบาลจีนชั้นนำ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาปรึกษา สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยจีนได้ 2 ช่องทาง  ทางทาง Website: www.igetthailand.com และ ทางเพจ Facebook: igetthailand ซึ่งจะรวมข้อมูลจุดเด่นของมหาวิยาลัย ในแต่ละเมือง อันดับของมหาวิทยาลัยในระดับโลก หรือระดับเอเชีย และระดับประเทศ หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2580747, 097-1129483

นางสาวฐิตาภา อาจคงหาญ ผู้สนใจเรียนต่อประเทศจีนและผู้ปกครอง