การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-จีน (CRI) ครั้งที่ 6 ระหว่าง CRI และกรมประชาสัมพันธ์

0
290

เช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ผู้แทนจากสององค์กรประกอบด้วยคณะจากสถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน นำโดยนายหู ปางเซิ่ง รองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (ซีอาร์ไอ) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นำโดยนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม ครั้งที่ 6 เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทบทวนการดำเนินงานภายใต้พันธสัญญา MOU ไทยจีน ของปีงบประมาณ 2560 พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันและเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยจีน (CRI) ครั้งที่ 7 โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมปีละครั้ง

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการประชุม

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดการประชุมว่า กรมประชาสัมพันธ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายหู ปางเซิ่ง รองประธานสถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ตลอดระยะเวลา 11 ปี ภายใต้กรอบ MOU ระหว่างซีอาร์ไอและกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนงานของอีกฝ่ายเต็มที่ กรมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนพันธมิตรของ CRI โดยการตอบรับการต้อนรับผู้บริหารหนังสือพิมพ์พีเพิล เดลี่ ขณะเดียวกัน ซีอาร์ไอก็ให้การสนับสนุนการจัดรายการ Inter Corner ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยส่งรายการสารคดีภาษาอังกฤษให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามคำขอตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์จะให้ความร่วมมือกับซีอาร์ไอในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย แม้ว่าความร่วมมือนั้นจะไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของ MOU

นายหู ปางเซิ่ง รองประธานสถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ร่วมการประชุม

นายหู ปางเซิ่ง รองประธานสถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน กล่าวว่า ความร่วมมือด้านวิทยุกระจายเสียงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และซีอาร์ไอจะเอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนชาวจีนและชาวไทย โดยแอพลิเคชั่นที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะเป็นช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดซึ่งเหมาะกับนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ส่วนความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ระหว่างสองหน่วยงานแล้วก็ยังเป็นภารกิจที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป และหวังว่ากรมประชาสัมพันธ์และซีอาร์ไอจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและขยายไปสู่ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อทั้งสองฝ่ายจะก้าวเดินไปด้วยกันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่มีขึ้นทุกขณะ พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้ขยายความร่วมมือระหว่างไทยจีน 3 ด้านดังนี้

1. สถานการณ์ในทั่วโลกมีความเคลื่อนไหวมาก จะสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างไร

2. ต้องพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมเอเชียไปสู่ทั่วโลกให้มากขึ้น เนื่องจากทั้งไทยและจีนมีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน จะทำอย่างไรให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกันให้มากขึ้น ดังนั้นสื่อมวลชนจึงมีบทบาทในการกำหนดกลไกการเผยแพร่ข่าวสาร

3. ด้าน Media ใหม่ในปี 2018 เราจะเป็นผู้นำรายแรกในการจัดทำแอพลิเคชั่นเชื่อมจีนไทยที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนเนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมากดังนั้นอยากให้ทั้งสององค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีในสายตาสื่อทั่วโลก

ทั้งสองฝ่ายเซ็นต์บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอาร์ไอ)

ช่วงท้ายของการประชุมได้กำหนดวันการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยจีน (CRI) ครั้งที่ 7 ระหว่างซีอาร์ไอและกรมประชาสัมพันธ์ ในปี 2018 เป็นช่วงเดือนตุลาคม โดยจะระบุวันอีกครั้ง และทั้งสองฝ่ายได้เซ็นต์บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอาร์ไอ) เพื่อเป็นกรอบในการทำงานและกระชับความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของทั้งสองประเทศ

ยุพินวดี คุ้มกลัด เรียบเรียงและรายงาน
ณจักร วงษ์ยิ้ม ถ่ายภาพ