สานสัมพันธ์สองแดน เปิดตัวสารคดี “มหัศจรรย์แดนมังกร Miracle of china”

0
229

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี สถานีโทรทัศน์มณฑลกวางสีประเทศจีน สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำมณฑลกวางสี และบริษัท ไรซ์ คัลเจอร์ แอนด์ คอมมู นิเคชั่น จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวสารคดีชุด “มหัศจรรย์แดนมังกร Miracle of China” เพื่อให้เข้าถึงเข้าใจประเทศจีนในทุกด้าน ภายใต้การสนับสนุนจากสถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย และสมาคมมิตรภาพไทย-จีน โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สตูดิโอ Now สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน

นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน กล่าวว่า สารคดีชุด “มหัศจรรย์แดนมังกร” จะทำให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับจีนมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ประชากรทั่วโลกล้วนสนใจและยอมรับในความสำเร็จของประเทศจีน การที่ไทยและจีนมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ทำให้ไทยมีโอกาสรับรู้เรื่องของจีนมากกว่าชาติอื่น ไม่เพียงแต่ชาวไทยที่พูดว่าไทยจีนเป็นพี่น้องกัน แต่ชาวจีนก็พูดเสมอว่าจีนไทยเป็นพี่น้องกัน และถือว่าไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่จีนพูดประโยคนี้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทั้งสองประเทศเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง

นางดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นางดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ครบรอบ 43 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน หวังว่าสารคดี “มหัศจรรย์แดนมังกร” จะเป็นการแพร่วัฒนธรรมจีนให้คนไทยได้รับรู้ และหวังว่าทางจีนจะนำวัฒนธรรมของไทยไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นการเสนอแง่มุมต่างๆ ให้ทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นสื่อกลางในสายสัมพันธ์ที่ยาวนาน

นายเผิงกัง ประธานคณะกรรมการควบคุมและดูแลกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การสาธารณสุขและกีฬา สภาที่ปรึกษาการเมืองประจำมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายเผิงกัง ประธานคณะกรรมการควบคุมและดูแลกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การสาธารณสุข และกีฬา สภาที่ปรึกษาการเมืองประจำมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวแสดงความยินดีในการเปิดตัวสารคดี “มหัศจรรย์แดนมังกร” ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีน โดยสารคดีนำเสนอเนื้อหาสาระของประเทศจีนอย่างครบถ้วน สถานีโทรทัศน์กวางสี เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกและน่าเชื่อถือที่สุดในการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับไทยและอาเซียนสู่สายตาชาวจีน นายเผิงกัง ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าอยากให้สารคดี “มหัศจรรย์แดนมังกร” สำเร็จยั่งยืน เช่นเดียวกับแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงที่ยาวนานต่อเนื่องกัน

ด้านนายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เผยว่า จุดประสงค์ในการนำเสนอสารคดี “มหัศจรรย์แดนมังกร” เพื่อเผยแพร่ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีน สู่สายตาผู้ชมชาวไทย และหวังว่าคนไทยจะให้ความสำคัญและผลักดันให้สารคดีนี้ประสบความสำเร็จต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามชมสารคดี “มหัศจรรย์แดนมังกร” ทางสถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ช่อง 22 เวลา 10.00-10.30 น. และช่อง Now 26 เวลา 11.00-11.30 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

รายงาน: กรรณภัสร์ เกตุชาติ