ภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

0
50

การอบรมภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชนได้เปิดคลาสเรียนครั้งแรกในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ศูนย์ความร่วมมือทางภาษา สำนักงานกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพ

การอบรมครั้งนี้ได้รับการติดตามเรียนทั้งจากทางออนไลน์และเรียนในห้องเรียนจริง โดยมีจำนวนคนสมัครเรียนมากมาย กว่า 36 ท่าน จากหน่วยงานต่างๆ 20 กว่าองค์กร การอบรมครั้งนี้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาจีนและจัดทำหนังสือเรียนสำหรับผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะ และจัดการอบรมผ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์