สัมมนาออนไลน์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างภาพยนตร์จีนไทย

0
25

วันที่25 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัด “สัมมนาออนไลน์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างภาพยนตร์จีนไทย”ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และศูนย์วัฒนธรรมเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในงาน “เทศกาลภาพยนตร์จีนณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 และสัปดาห์แลกเปลี่ยนภาพยนตร์ จีน-ไทย 2020” การสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนรัฐบาลทั้งจากไทยและจีนสมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมอภิปรายหารือเกี่ยวกับการพัฒนาของภาพยนตร์จีนและไทยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างสองประเทศในอนาคต และการพัฒนา “เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ”

การสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนรัฐบาลทั้งจากไทยและจีนสมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมอภิปรายหารือเกี่ยวกับการพัฒนาของภาพยนตร์จีนและไทยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างสองประเทศในอนาคต และการพัฒนา “เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ”

นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กล่าวว่ารัฐบาลจีนและไทยได้มีการดำเนินความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ร่วมกันในหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนและไทยมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีมีบริษัทผลิตภาพยนตร์จีนจำนวนมากเดินทางเข้าถ่ายทำทีประเทศไทยซึ่งการแลกเปลี่ยนด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์นี้มีส่วนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ

คุณหยูจื้อชิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ สมาคมผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ คิดว่าเมื่อการแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีน-ไทยและจำนวนแพลตฟอร์มในการรับชมภาพยนตร์และโทรทัศน์เพิ่มขึ้นหวังว่าจีน-ไทยจะได้ร่วมมือแก้ใข้ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยเร็วเพื่อเป็นการผลักดันให้การเผยแพร่ภาพยนตร์มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

คุณหวางไห่เผิง CEO Movie Zone กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันด้านภาพยนตร์ของเขาตลาดอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมในจีนและไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปในแง่ของการเผยแพร่ภาพยนตร์ ผลงานภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบางส่วนหากไม่สามารถเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการโปรโมทผ่านทางช่องทางออนไลน์

คุณซานมู่ บรรณาธิการนิตยสาร“ค่านเตี้ยนหยิ่ง” กล่าวว่า ภาพยนตร์ไทยเป็นส่วนหลักของนิตยสารเล่มนี้มีภาพยนตร์และละครไทยยอดเยี่ยมเข้ามาฉายในประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดเป็น“แฟนคลับละครไทย” ในหมู่ชาวจีนจำนวนมากอีกด้านหนึ่ง ภาพยนตร์และละครจีนยอดเยี่ยมบางส่วนก็ได้เข้ามาฉายในไทยทำให้ปัจจุบันนี้มี “กลุ่มแฟนคลับภาพยนตร์และละครจีน”ชาวไทยจำนวนมาก

คุณวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ ประธานกลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์และโทรทัศน์จีน-ไทยในปัจจุบันมีความร่วมมือร่วมกันในการถ่ายทำการซื้อขายลิขสิทธิ์และอื่นๆและยังได้พูดถึงปัญหา3ด้านได้แก่หนึ่งคือไม่ได้รับเงินสนับสนุน

สองคือภาพยนตร์ที่ถ่ายทำร่วมกัน เมื่อเข้าฉายในจีน หวังว่าจะได้รับการนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการโควต้าและการโปรโมทสามคือหวังว่าฝ่ายจีนจะมีนโยบายพิเศษในด้านการซื้อลิขสิทธิ์ให้การสนับสนุนด้านนโยบายและการโปรโมทต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนและไทย

คุณทรงพล วงษ์คนดี ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและจัดจำหน่าย บริษัท M Picture กล่าวว่าปัจจุบันขอบเขตความร่วมมือด้านวัฒนธรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์และอื่นๆของไทยและจีน จะเป็นการแลกเปลี่ยนในหมู่ประชาชน เป็นหลักบริษัทที่ซื้อภาพยนตร์จีนล้วนเป็นบริษัทที่มีความชื่นชอบในวัฒนธรรมจีนและเชื่อมั่นว่าภาพยนตร์จีนจะทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศได้สูงซึ่งหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและจีนทั้งในด้านการเนื้อหาการผลิตเทคโนโลยีดิจิทัลและการลงทุนช่องทางการโปรโมทภาษีและนโยบายความร่วมมือรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

คุณฉางหยี่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า“สัปดาห์แลกเปลี่ยนภาพยนตร์จีน-ไทยปีนี้จัดเป็นปีที่15แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาลจีนและไทยรวมถึงหน่วยงานด้านภาพยนตร์ ร่วมกันพัฒนาจนทำให้เทศกาลภาพยนตร์ ณ กรุงเทพฯในวันนี้มีความหลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาไปอย่างกว้างขวางของตลาดภาพยนตร์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน-ไทยความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆเทศกาลภาพยนตร์จีน ณกรุงเทพฯมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ระหว่างกันกลายเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นและเชื่อมั่นว่าหลังจากโควิด-19ผ่านพ้นไปประเทศไทยและจีนจะมีความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นมิตรภาพของจีนและไทยก็จะกระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
คุณกู้ หงซิง กล่าวว่าเทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯจะยังคงเป็นเวทีที่ดีในการส่งเสริมการเผยแพร่ภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีน-ไทยและร่วมกันเปิดเวทีเพื่อค้นหาโอกาสในการทำความร่วมมือด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทยโดยผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์จีน-ไทยผลักดันผลงานที่โดดเด่นของทั้งจีนและไทยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทยและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของตลาดภาพยนตร์ทั้งสองประเทศ
คุณหวาง เสี่ยว ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ศูนย์เทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ใช้โอกาสนี้ที่จะให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชมภาพยนตร์จีนยอดเยี่ยมผ่านเวทีของเทศกาลภาพยนตร์จีนณ กรุงเทพฯ หวังว่าการจัดฉายผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้จะทำให้เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรสนิยมในการรับชมของผู้ชมชาวไทย และจะจัดสรรภาพยนตร์ที่เหมาะกับชาวไทยมากที่สุดมาให้ได้รับชม