ประวัติย่อ นายติงเซวียเสียง

0
1

ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ติงเซวียเสียง​ ( 6 )

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนาย “ติง เซวียเสียง” ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประวัติย่อของนายติง​ เซวียเสียง​ มีดังนี้

ชนชาติฮั่น เกิดเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ.1962 ภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู

เริ่มทำงานเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1982 เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1984

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลังทำงานรับราชการในสาขาวิชาการบริหารจัดการ จากสถาบันบริหารจัดการ​มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น  ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรชั้นสูงระดับศาสตราจารย์

ปี ค.ศ.1978 – 1982  เรียนวิชาเอกกรรมวิธีและอุปกรณ์การหลอมโลหะ คณะวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเครื่องจักรกลหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี ค.ศ.1982 – 1984  เจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์​ประจำแผนก 9 สถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.1984 – 1988 รองผู้อํานวยการสํานักงานและเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์​ของสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.1988 – 1992 ผู้อํานวยการสํานักงานและผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปีค.ศ.1992–1994 ผู้อํานวยการแผนก 9 ของสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้ ( ระหว่างนั้น​ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม​ ปี ค.ศ.1993 เรียนหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รุ่นเยาว์และวัยกลางคน​โรงเรียนพรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้​ )

ปี ค.ศ.1994 – 1996 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

( ขณะนั้น​ระหว่างปี ค.ศ.1989-1994 เรียนหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ทำงานในสาขาวิชาการบริหารจัดการ จากสถาบันบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)

ปี ค.ศ.1996 – 1999  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.1999 – 2001 รองผู้อํานวยการคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเซี่ยงไฮ้ ( ตำแหน่งเท่าระดับชั้นอธิบดี​ )

ปี ค.ศ.2001 – 2004 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน  รักษาการผู้อำนวยการ​ และผู้อำนวยการของเขตจ๋าเป่ย นครเซี่ยงไฮ้

ปีค.ศ.2004 – 2006 รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดตั้งของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้   อธิบดีและสมาชิกคณะผู้นำพรรคของกรมทรัพยากรบุคคลนครเซี่ยงไฮ้​ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดวางโครงสร้างระบบราชการนครเซี่ยงไฮ้   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน​ประจำนครเซี่ยงไฮ้​ รองผู้อำนวยการคณะกรรมการโรงเรียน​พรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์​จีน และรองอธิการบดีสถาบันการบริหารจัดการนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2006 – 2007 รองเลขาธิการและผู้อำนวยการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน​ประจำนครเซี่ยงไฮ้​  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำกับดูแลกิจการพรรคฯในองค์กรที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2007 – 2012 กรรมการประจำและเลขาธิการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2012 – 2013 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้  เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2013 – 2015 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานประธานาธิบดี

ปี ค.ศ.2015 – 2017 รองผู้อำนวยการ (ตำแหน่งเท่าระดับรัฐมนตรี) ที่กำกับดูแลงานบริหารสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานประธานาธิบดี

ปีค.ศ.2017– 2022 กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน​ เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน​และผู้อำนวยการสำนักงานประธานาธิบดี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำกับดูแลกิจการพรรคฯ ในองค์กรที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิส์และรัฐบาลจีน

– สมาชิกกรรมการสำรองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18

-กรรมการกรมการเมืองและเลขาธิการสำนักเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

http://http://www.tcjapress.com/2022/10/24/cai-qi/