บทวิเคราะห์ : จีนชี้บางประเทศ “หน้าซื่อใจคด” เรียกร้องให้จีน “เปิดประเทศ” กลับจำกัดคนจีนเข้าประเทศ

0
1

ตั้งแต่จีนปรับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อปลายปีที่แล้ว เร่งการฟื้นฟูระเบียบเศรษฐกิจและสังคม ประชาคมโลกต่างยินดีกับเรื่องนี้โดยเห็นว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโลก แต่มีบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ ที่เรียกร้องให้จีน “เปิดประเทศ” มาโดยตลอด กลับใช้ข้ออ้างว่าแนวโน้มโควิด-19 ภายในจีน “อาจก่อเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่” และประกาศใช้นโยบายจำกัดนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศ นักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นการรวมกลุ่มของบางประเทศหวังผลทางการเมืองหวังที่จะโยนเรื่องการแพร่ระบาดให้จีนอีกครั้งเพื่อยับยั้งและทำให้จีนตกอยู่ภาวะโดดเดี่ยว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยหลายประเทศต่างเห็นว่าไม่จำเป็นต้องจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องบางอย่างของประเทศยุโรปและสหรัฐฯ ไม่มีการอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ และไม่เหมาะกับสภาพการป้องกันโรคระบาด อีกทั้งยังไร้ประโยชน์อีกด้วย

ปัจจุบันไวรัสในจีนมีสายพันธุ์ BA.5.2 และ BF.7 เป็นส่วนใหญ่ จีนกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงนโยบายป้องกันโควิด-19 ถึงแม้ว่ามีความยากลำบากและความท้าทายบ้าง แต่ขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาล การตรวจไวรัส และการฉีดวัคซีน ต่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มการแพร่ระบาดอยู่ภายใต้การควบคุมโดยทั่วไป เศรษฐกิจท้องที่ต่างๆ ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว สังคมมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยเฉพาะจีนยังได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากหลายๆ ประเทศ

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)