บทวิเคราะห์ : ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวนำมาซึ่งความแน่นอนแก่เอเชียและทั่วโลก

0
0

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2023 จัดขึ้นที่ตำบลโป๋อ๋าว  มณฑลไห่หนานภาคใต้ของจีน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2023 หัวข้อของฟอรั่มครั้งนี้คือ“โลกที่ไม่แน่นอน สามัคคีและร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทาย เปิดกว้างและครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา”

นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ดาโต๊ะ ซรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายเปโดร ซานเชซ เปเรซ-กาสเตฆอน นายกรัฐมนตรีสเปน นายแพทริก อาชี เจโรม นายกรัฐมนตรีไอวอรีโคสต์ และนางคริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ตลอดจนผู้แทนมากกว่า 2,000 คนจากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคได้เข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาของเอเชียและของโลกหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในฟอรั่มครั้งนี้ว่า  ปัจจุบัน ความไม่มั่นคง ความไม่แน่นอน และสิ่งที่เหนือคาด กลายเป็นภาวะปกติ ในโลกที่ไม่แน่นอนใบนี้ ความแน่นอนของจีนคือการรักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก เป้าหมายและอนาคตการพัฒนาของจีนมีความแน่นอน จีนที่มีความมั่นคงในระยะยาว มุ่งมั่นต่อการพัฒนา ที่เปิดกว้าง และเต็มใจที่จะแบ่งปัน จะต้องเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สําหรับความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของโลก

วันเดียวกัน ในระหว่างการหารือกับนักธุรกิจทั้งจีนและต่างประเทศที่ร่วมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวครั้งนี้ นายหลี่ เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า รัฐบาลจีนจะร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจในตัวเองมากที่สุดในโลกที่ไม่แน่นอนนี้  เพิ่มความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้เศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลกพัฒนาให้ดีขึ้นและให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจีนจะสร้างบรรยากาศและให้การบริการที่ดีขึ้นสําหรับการพัฒนาของวิสาหกิจทุกประเภท จีนจะรักษาเสถียรภาพของนโยบายมหภาคให้สอดคล้องกับระเบียบทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูงมากขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจชั้นหนึ่งที่มุ่งเน้นตลาด อยู่ภายใต้กฎหมายและเป็นสากล

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันครั้งนี้ให้ความสำคัญ 4 ด้านดังต่อไปนี้ “การพัฒนากับการอำนวยประโยชน์ให้ทั่วถึง” “ธรรมาภิบาลกับความมั่นคง” “ภูมิภาคกับทั่วโลก” และ “ปัจจุบันกับอนาคต” นอกจากนี้ ฟอรั่มครั้งนี้ยังได้จัดฟอรั่มย่อยเกือบ 60 ฟอรั่ม โดยเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ความทันสมัยแบบจีน การสร้างสรรค์ร่วมกันตามความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ฟอรั่มครั้งนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2 ฉบับได้แก่รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและทั่วโลก รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียและความก้าวหน้าด้านการบูรณาการของเอเชีย

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่เป็นทางการ และไม่แสวงหาผลกําไร โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และจะจัดการประชุมปีละครั้ง ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเกิดจากความริเริ่มร่วมกันโดย 29 ประเทศสมาชิกและประกาศก่อตั้งอย่างเป็นทางการที่ตำบลโป๋อ๋าว เมืองฉงไห่ มณฑลไห่หนาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 โดย 29 ประเทศสมาชิกดังกล่าว ประกอบด้วย 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อิสราเอล อิหร่าน และบางประเทศในเอเชียกลางและเอเชียใต้

วัตถุประสงค์ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวคือ ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของเศรษฐกิจเอเชีย ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวถือเป็นเวทีเสวนาระดับสูงระหว่างรัฐบาล นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เพื่อรวบรวมพลังในการสร้างสรรค์การพัฒนาของเอเชียและทั่วโลก

ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนนางโห เยี่ยนฉี เอกอัครราชทูตจีนประจําอาเซียน ระบุว่า แม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความผันผวนของสถานการณ์โลก แต่เศรษฐกิจจีนและอาเซียนยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวปีนี้ย่อมจะสร้างโอกาสความร่วมมือมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน

สื่อมวลชนจีนระบุว่า ตราบใดที่มีความสามัคคีและร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทาย ส่งเสริมการพัฒนาผ่านการเปิดกว้างและครอบคลุม ย่อมจะนําความเชื่อมั่นมาสู่เอเชียและทั่วโลกอย่างแน่นอน

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทยสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน