หนังสือ สี จิ้นผิง ฉบับภาษาอังกฤษ เปิดตัวในมาเลเซีย

0
1

หนังสือแนวคิดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีนของ สี จิ้นผิง ฉบับภาษาอังกฤษ เปิดตัวในมาเลเซีย
.
China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน รายงาน หนังสือฉบับภาษาอังกฤษชื่อ “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characters for a New Era: Questions and Answers” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีนของ สี จิ้นผิง ได้เผยแพร่ในงานหนังสือนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
.

ในรูปแบบของคำถามและคำตอบ หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นหลักการพื้นฐาน เนื้อหา และข้อกำหนดของความคิดอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ มีเนื้อหา ภาพประกอบ และข้อความมากมาย เข้าใจง่าย
.

หนังสือเล่มดังกล่าวเผยแพร่ไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก โดยจะช่วยให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจเนื้อหาหลักของความคิดและเรียนรู้ภูมิปัญญาจีนและความรับผิดชอบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการส่งเสริมการสร้างโลกที่ดีขึ้น
.
แหล่งข้อมูล : CMG