จีน-สหรัฐสานต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ

0
1

การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการท่องเที่ยวจีน-สหรัฐอเมริกา (China-U.S. Tourism Leadership Summit) ครั้งที่ 14 ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้อยู่ในวงการการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศกว่า 400 คน มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

หลังการประชุม ตัวแทนของทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้น โดยซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี และนครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับ 2 สหรัฐอเมริกา จะจับมือส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรี สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน นอกจากนี้จะขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพันธมิตรอีก 2 คู่ คือ เซี่ยงไฮ้และนิวยอร์ก กับเซินเจิ้นและซานฟรานซิสโก

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้  คือ เทศกาลโคมฉางอาน (Chang’an Lantern Fair) ของซีอาน ที่จะจัดแสดงที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อแผยแพร่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายศตวรรษให้ผู้ชมชาวเอเชียและชาวอเมริกันในสหรัฐอเมริกา

ในการประชุมครั้งนี้ ทั้ง 2 เมืองยังได้ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกันนำเสนอละครเพลง Voice of the Silk Road ที่ Shaanxi Tourism Group และ Broadway จะร่วมกันสร้างสรรค์และจัดแสดงในสหรัฐอเมริกาต่อไป

ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นถือเป็นโมเมนตัมด้านการท่องเที่ยวที่ดีระหว่างสองประเทศ โดยผู้อยู่ในวงการการท่องเที่ยวยังหวังว่า ต่อไปน่าจะมีเที่ยวบินตรงระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น จากที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 100 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมีการอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าให้รวดเร็วขึ้น เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

ดังที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นสำหรับการประชุมครั้งนี้ แสดงความหวังว่า ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมิตรภาพผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และเชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงและยั่งยืน

สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ผู้นำทั้งสองประเทศมีฉันทามติร่วมกันที่ซานฟรานซิสโก เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ภายใต้เสาหลักความร่วมมือ 5 ประการ คือ การส่งเสริมการรับรู้ร่วมกันที่ถูกต้อง การจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันความรับผิดชอบร่วมกัน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลของทั้งสองประเทศ

การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกายังสะท้อนให้เห็นว่า แม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้านอื่นๆ อาจจะเผชิญความท้าทาย ความตึงเครียด แต่การท่องเที่ยวยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้อย่างแนบแน่น

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย