ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: ต้องเสริมสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีประสิทธิภาพ (5)

ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: ต้องเสริมสร้างก … อ่านเพิ่มเติม ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: ต้องเสริมสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีประสิทธิภาพ (5)