​5 บริษัทดิจิทัลที่คนไทยอยากทำงานด้วย

0
314

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดเผยผลสำรวจ 5 สุดยอดบริษัทเทคและดิจิทัลในประเทศไทย ที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด ปรากฎว่า LINE (ประเทศไทย) ได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ตามด้วย Kaidee, Patip, Wongnai และ Tencent (ประเทศไทย) ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 376 คน ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา และพนักงานสายไอที โดยคำถามหลักให้กลุ่มตัวอย่างบรรยายลักษณะที่ทำงาน “ในฝัน” และระบุชื่อองค์กรด้านเทคโนโลยีที่อยากทำงานด้วย โดยบริษัทนั้นต้องมีทีมวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ในไทยด้วย