เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

0
20

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการจีนได้ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดหลายด้าน ส่งสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งว่า เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นฟูจากผลกระทบของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว มั่นคงและต่อเนื่อง  

วันที่ 16 เมษายน 2021 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแถลงว่า หากเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ในไตรมาสแรกปีนี้ของจีนอยู่ที่ร้อยละ 18.3 ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงที่สุดนับตั้งแต่จีนทำการบันทึกสถิติ GDP เป็นรายไตรมาสเมื่อปี 1992 เป็นต้นมา

และหากเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว   GDP ในไตรมาสแรกปีนี้ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019

อัตราการขยายตัวทาง GDP ของจีนใน 4 ไตรมาสเมื่อปี 2020 อยู่ที่ร้อยละ –6.8, 3.2,  4.9 และ 6.5 ตามลำดับ

ตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกว่า ยกเว้นไตรมาสแรกของปีที่แล้ว เศรษฐกิจจีนได้คงไว้ซึ่งการขยายตัวด้วยเลขบวกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จีนได้ประกาศ เช่น

ช่วงไตรมาสแรกปี 2021 มูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 24.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 2.01% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี2020

หากเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ไตรมาสแรกปีนี้ ยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9% ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 ยอดการนำเข้าส่งออกสินค้าเป็น 8.47 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2%

ในจำนวนนี้ อาเซียน  สหภาพยุโรป  และสหรัฐ ฯ  ครอง 3อันดับแรกคู่ค้าจีน โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า 1.24 ล้านล้านหยวน 1.19 ล้านล้านหยวน และ 1.08 ล้านล้านหยวนตามลำดับ  เติบโตขึ้น 26.1%  36.4%  และ 61.3% ตามลำดับ

ช่นเดียวกันกับการลงทุนจากต่างประเทศ ไตรมาสแรกปีนี้ จีนมีบริษัททุนต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 47.8 ทุนต่างชาติที่ใช้จริงเพิ่มขึ้นมากกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 39.9

      นอกจากนี้ ไตรมาสแรกปีนี้ จีนเพิ่มการจ้างงานใหม่ในเมืองรวม 2.97 ล้านคน คิดเป็นสัดส่นร้อยละ 27 ของเป้าหมายทั้งปีคือไม่น้อยกว่า 11 ล้านคน อัตราการว่างงานในเดือนมีนาคมปีนี้อยู่ในระดับร้อยละ 5.3 ลดลงร้อยละ 0.6 หากเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2020

      ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแถลงว่า เดือนมีนาคมปีนี้ CPI เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาสินค้าโดยรวมมีเสถียรภาพ

      ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์จีนวิเคราะห์ว่า การที่เศรษฐกิจจีนสามารถรักษาแนวโน้มแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วได้นั้น ที่สำคัญเป็นเพราะเศรษฐกิจจีนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลมีความมั่นคง ต่อเนื่องและตรงจุด การลงทุน การส่งออกและการบริโภคซึ่งถือเป็น 3 ปัจจัยหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

     แลแน่นนอนที่สุด ข่าวดีข้างต้นเกิดขึ้นได้บนเงื่อนไขบังคับที่จีนสามารถป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้การผลิต การดำรงชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติทุกขณะ

       ตัวอย่างเช่นช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ยอดการจำหน่ายบัตรชมภาพยตร์ทั่วประเทศจีนมีถึง 7,822 ล้านหยวน จำนวนผู้ชมภาพยนตร์รวม 160 ล้านคน สร้างสถิติสูงสุดของตลาดภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศจีนก็กำลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ช่วงเทศกาลเช็งเม้งที่ผ่านมา จำนวนชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีมากกว่า 100 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนกิดการระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 15 เมษายน ปี 2021 งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีนหรือกว่างโจวเทรดแฟร์ครั้งที่ 129 เปิดฉากขึ้นทางออนไลน์ จำนวนร้านและสินค้าที่เข้าร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์ มีการออกร้านจัดแสดงสินค้ารวมประมาณ 60,000 บูธ จัดแสดงสินค้ารวมกว่า 2.7 ล้านชิ้น มีวิสาหกิจทั้งจีนและต่างประเทศรวมประมาณ 26,000 วิสาหกิจเข้าร่วมงานครั้งนี้

วันที่ 18 เมษายน 2021  การประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2021 เปิดฉากขึ้น นับเป็นการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่งานแรกของโลกในปี 2021 ที่ถือการประชุมออฟไลน์เป็นหลัก  มีผู้แทนกว่า 2,600 คนจากกว่า 60 ประเทศและเขตแคว้นตลอดจนผู้สื่อข่าวกว่า 1,200 คนจาก 160 องค์กรสื่อสารมวลชนของ 18 ประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมงาน

งานนิทรรศการอุตสาหกรรมยานยนต์นานาชาติเซี่ยงไฮ้หรืองานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 19 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 เมษายนนี้ นับเป็นงานมอเตอร์โชว์ระดับโลกครั้งแรกในปี 2021 ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่งานนี้กลับมาจัดขึ้นทางออฟไลน์หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ตลาดรถยนต์ที่มีศักยภาพสูงของจีนได้ดึงดูดวิสาหกิจทั่วโลกประมาณ 1,000 แห่งเข้าร่วมงาน สมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีนคาดการณ์ว่า ปี 2021 ยอดปริมาณจำหน่ายรถยนต์ในจีนจะสูงถึง 26.3 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี 2020

ภายในปีนี้ กิจกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจระดับสากลอื่น ๆ เช่น งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน งานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีนและงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน เป็นต้น ก็จะจัดขึ้นในจีนอย่างยิ่งใหญ่ตามกำหนดเวลาอีกครั้ง ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก

       ด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวา เศรษฐกิจของจีนได้รับความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ได้ออกรายงานคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2021 จะขยายตัวร้อยละ 8.4 ปรับสูงขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้

    ผู้คนทั้งหลายจึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่า ด้วยการบูรณาการควบคุมโควิด-19 และการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจที่ทรงพลังยิ่งของรัฐบาลจีน เศรษฐกิจจีนในปี 2021 และในอนาคตจะยังคงรักษาแนวโน้มแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อทุกคน ทั้งชาวจีนและชาวโลก

เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน