บทวิเคราะห์ – เขตซินเจียงแสนดีงาม

0
1

บทวิเคราะห์ – เขตซินเจียงแสนดีงาม

จีนมีเพลงพื้นบ้านที่แพร่หลายเพลงหนึ่งชื่อว่า  เขตซินเจียงแสนดีงาม  โดยเนื้อร้องมีใจความว่า  เขตซินเจียงของเราเป็นพื้นที่อันดีงาม  ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของภูเขาเทียนซานเป็นทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์  ชาวซินเจียงปรับปรุงทะเลทรายโกบีเป็นไร่นา  หิมะละลายหล่อเลี้ยงพื้นที่ผืนนี้   พวงข้าวสาลีสุกงอมแล้วเป็นสีทอง  ดอกข้าวเจ้าส่งกลิ่นหอมชื่นใจ  ยามมีลมพัดผ่านจะพบเห็นฝูงแพะและฝูงวัวกลางทุ่งหญ้า  องุ่น  แตงกวา  และผลไม้ต่าง ๆ มีรสหวานอร่อย  เหมืองถ่านหิน  เหมืองเหล็ก  เหมืองเงิน  และเหมืองทองมีอยู่ทั่ว  เพลงนี้ได้พรรณนาถึงความสวยงามของทัศนียภาพเขตซินเจียง  และความอุดมสมบูรณ์ของเขตซินเจียง  รวมทั้งความรักของชาวซินเจียงที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตน

เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียงตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน  เป็น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยของจีน  โดยมีพื้นที่กว่า 1,660,000 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตการปกครองเทียบเท่าระดับมณฑลที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของจีน  คิดเป็นประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดของจีน  นอกจากนี้  เขตซินเจียงตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเชียและยุโรป  โดยติดต่อกับรัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน  ปากีสถาน  มอลโกเลีย อินเดีย  และอัฟกานิสถานรวม 8 ประเทศ  โดยมีเส้รพรมแดนยาวกว่า 5,600 กิโลเมตร  เขตซินเจียงมีประชากรกว่า 25 ล้านคน  ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าฮั่น  ชนเผ่าอุยกูร์  ชนเผ่าคาซัค  ชนเผ่าหุย  ชนเผ่ารัสเซีย  และชนเผ่ามองโกล  เป็นต้น ครบทั้ง 56 ชนเผ่าของจีน

เขตซินเจียงขึ้นชื่อด้านการร้องรำทำเพลง  ผลไม้  และหยก แต่ไหนแต่ไรมา  ที่เขตซินเจียง  ไม่ว่าจะอยู่ในทุ่งนาหรือในลานบ้าน  ที่ไหนมีคนชุมนุมกัน  ก็จะมีคนร้องรำทำเพลงกัน

โดยเฉพาะชนเผ่าอุยกูร์ร้องรำทำเพลงเก่งที่สุด  นิยมแต่งเพลงเอง  และบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเอง  การร้องเพลงเป็นวิธีสำคัญในการสื่อสารผูกมิตรของชาวอุยกูร์  ส่วนชนเผ่าคาซัคของเขตซินเจียงถือม้าและเพลงเป็นปีกบินของชนเผ่าตน เขตซินเจียงมีเพลงพื้นบ้านเพลงหนึ่งมีเนื้อร้องว่า  องุ่นของถูหลู่ฟัน  แตงฮามี่  สาลี่คู่เอ่อร์เล่อ  และทับทิมเย่เฉิง  เป็นผลไม้ 4 อย่าง ที่ขึ้นชื่อของเขตซินเจียง  นอกจากนี้  เขตซินเจียงยังมีผลไม้อื่นอีกมากมาย  ซึ่งรวมถึงแตงโม  และแอปริคอท เป็นต้น  เนื่องจากอากาศในเขตซินเจียงมีแสงแดดเป็นเวลายาวนาน  มีฝนตกน้อย  และอุณหภูมิต่างกันมากระหว่างกลางวันกับกลางคืน  ผลไม้ของเขตซินเจียงจึงมีรสหวานเป็นพิเศษ  หากว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเขตซินเจียงในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลผลไม้ของเขตซินเจียง  ย่อมจะลิ้มรสผลไม้ซินเจียงทั้งอิ่มท้องและอิ่มตาเป็นที่ประทับใจ  นอกจากนี้เขตเหอเถียนในเขตซินเจียงเป็นแหล่งผลิตหยกที่มีชื่อเสียงของจีน  หยกเหอเถียนมีสีสันสดใส และมีเนื้อมันเป็นเงาวับ  มีคุณค่าทั้งการดูชมและการเก็บสะสม

หลังจากจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ  เขตซินเจียงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง  ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาก้าวหน้า  วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง  ชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตซินเจียงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  และสามัคคีกัน  นอกจากนี้  ยังมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วย  ปัจจุบัน  เขตซินเจียงมีมัสยิดจำนวนกว่า 20,000 แห่ง  มีครูอาจารย์มุสลิมจำนวนกว่า 28,000 คน  ชาวมุสลิมจำนวนกว่า 11,300,000 คน  คิดประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของเขตซินเจียง  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา  เขตซินเจียงได้จัดส่งอาจารย์ศาสนาอิสลามจำนวน 47 คนไปศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของอียิปต์  ปากีสถาน  และประเทศอิสลามต่าง ๆ ตามลำดับ

ตั้งแต่จีนดำเนินยุทธศาสตร์บุกเบิกพัฒนาภาคตะวันตกเมื่อปี 2000 เป็นต้นมา  จีนได้จัดวางการพัฒนาเขตซินเจียงเป็นจุดสำคัญยิ่ง เขตซินเจียงมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาติ  และถ่านหินอุดมสมบูรณ์    โดยปริมาณการผลิตก๊าซธรรรมชาติอยู่อันดับหนึ่งของจีน  ส่วนปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเป็นอันดับ 2 ของจีน  นอกจากนี้  เขตซินเจียงยังเป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของจีน  โดยมีปริมาณการผลิตฝ้ายคิดเป็น  1 ใน 3 ของทั่วประเทศ  อำเภออาหว่าถี เขตอาเค่อซู  เขตซินเจียงมีสมญานามว่า  เมืองฝ้ายของจีน  อำเภออาหว่าถีมีประวัติในการปลูกฝ้ายเป็นเวลาอันยาวนาน  โดยมีพื้นที่ปลูกฝ้ายถึง 88,000 เฮกตาร์  ที่นั่นมีแสงแดงอุดม  มีแหล่งน้ำที่มั่นคง  อากาศค่อนข้างแห้ง  โดยมีฝนตกน้อย  ซึ่งเหมาะสมมากในการปลูกฝ้าย  พร้อมกับตลาดทั้งจีนและต่างประเทศมีความต้องการฝ้ายเขตซินเจียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เขตซินเจียงพัฒนาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวฝ้ายด้วเครื่องจักร  เพื่อให้ทั้งกระบวนการการผลิตฝ้ายเป็นระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย

ปีหลัง ๆ มานี้  เขตซินเจียงให้ความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลักดันการผลิตด้านอุตสาหกรรม  และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อำเภอยี่ว์หมิน  เขตถ่าเฉิง  ซินเจียงเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดอกคำฝอย  ซึ่งมีกรดไลโนเลอิกถึง 80% ขึ้นไป  มีคุณค่าสูงทั้งโภชนาการและทางเศรษฐกิจ บริษัทน้ำมันดอกคำฝอยเทียนติ่ง อำเภอยี่ว์หมินลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการกลั่นน้ำมันที่มีเอกลักษณ์ของตน  ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บรรดาเกษตรกรผู้ปลูก  ปี 2021 บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าจำหน่ายน้ำมันดอกคำฝอยถึง 30 ล้านหยวน  คู่สามีภรรยาอาฮาถีทำงานในบริษัทนี้เป็นเวลากว่า  10 ปี  เงินเดือนของพวกเขาคิดเป็นประมาณ 7,000 หยวน  และมีประกันสังคมอย่างรอบด้าน  นอกจากนี้  ทางบริษัทยังจัดสรรบ้านพักให้ด้วย

สถิติล่าสุดแสดงว่า  จากเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  เขตซินเจียงได้สร้างตำแหน่งงานกว่า 260,000 ตำแหน่ง  นายพ่าเอ่อร์อาถี อาปู้ตูข่าเต๋อเอ่อร์ จากตำบลอาจาเค่อ  เมืองอาถูสือ  เขตซินเจียง เป็นทหารปลดประจำการ  เขาได้รับเหมาสวนเชอร์รี่ที่มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร  สามารถสร้างรายได้ประมาณ 150,000 หยวนต่อปี  นอกจากนี้  สวนเชอร์รี่ของเขายังสามารถสร้างตำแหน่งงานกว่า 20 ตำแหน่งด้วย

ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์เป็นเวลาหลายสิบปี  เขตซินเจียงได้มีเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ประกอบด้วยทางหลวง  ทางรถไฟ เส้นทางการบิน  และท่อส่งน้ำมันกับก๊าซ 4 ระบบ  ปัจจุบันเขตซินเจียงมีสนามบินจำนวนกว่า 20 แห่ง  เป็นเขตบริการที่มีสนามบินจำนวนมากที่สุดในจีน

หลายปีมานี้  ชาติตะวันตกและกลุ่มต่อต้านจีนใช้สิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้าง  ใส่ร้ายป้ายสีเขตซินเจียง  เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่จะขัดขวางการพัฒนาของจีน  เพื่อให้ประชาคมโลกได้เรียนรู้เขตซินเจียงให้มากยิ่งขึ้น  เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จีนได้เชิญนางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเดินทางไปเยือนเขตซินเจียง  ระหว่างการเยือนครั้งนี้  ข้าหลวงใหญ่มิเชล บาเชเลต์ ได้มีโอกาสไปเยือนเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตซินเจียงและตำบลคาสือ  ตำบลเก่าแก่โบราณของเขตซินเจียง  และได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนชนเผ่าต่างๆ เขตซินเจียงได้บรรยายสรุปมาตรการและผลงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการก่อการร้ายและการปราบปรามพวกหัวรุนแรงในเขตซินเจียง  ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา   การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานเป็นต้น  ให้ข้าหลวงใหญ่มิเชลบาเชเลต์ได้รับทราบ  ในงานแถลงข่าวก่อนเสร็จสิ้นการเยือนครั้งนี้  ข้าหลวงใหญ่มิเชล บาเชเลต์ระบุว่า  การเยือนเขตซินเจียงครั้งนี้ไม่ใช่การสำรวจตรวจสอบ  แต่ถือเป็นโอกาสการพูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับจีนด้านสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้  วงการต่าง ๆ ของจีนมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า  ปัญหาเขตซินเจียงไม่ใช่ปัญหาสิทธิมนุษยชน  ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย  ความปลอดภัยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน  ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วน ปัจจุบัน  เขตซินเจียงมีความปลอดภัย  มั่นคง  พัฒนา  และเจริญรุ่งเรือง  ผู้ที่ได้เคยไปเขตซินเจียงมาแล้ว  ต่างชื่นชมว่า  เขตซินเจียงเป็นพื้นที่อันดีงามพื้นที่หนึ่งเลยทีเดียว

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)