บทบาทจีนในการประชุม COP27 และเส้นทางการพัฒนาสีเขียว

0
1

บทบาทจีนในการประชุม COP27 และเส้นทางการพัฒนาสีเขียว

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 27 ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง ชาร์ม เอล ชีค ของอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565  มีผู้นำโลกกว่า 120 คน มารวมตัวกันเพื่อหาทางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยประเทศจีนมีนายเซี่ย เสิ่นหัว (Xie Zhenhua) ตัวแทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจีน ร่วมประชุม นายเซี่ย เสิ่นหัว กล่าวในที่ประชุมว่า จีนจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Nuetral) และจีนยินดีที่จะสนับสนุนกองทุนว่าด้วยความสูญเสียและความเสียหาย หรือ Loss and Damage Fund เพื่อชดเชยให้กับประเทศยากจน ที่สูญเสียและเสียหายจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงยินดีที่จะทํางานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างระบบการกํากับดูแลสภาพภูมิอากาศโลกด้วยความร่วมมือแบบ win-win

นอกจากนี้ จีนได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “China Pavillion” เพื่อนำเสนอสิ่งที่จีนพยายามทำเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ที่เป็นไปตามข้อตกลงปารีส  รวมถึงส่งเสริมประเทศต่างๆ ผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

นอกจากการแสดงจุดยืนในเวที COP27 แล้ว  ที่ผ่านมาจีนได้กําหนดกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการสร้างตลาดการซื้อขายการคาร์บอนเครดิต สร้างบรรยากาศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตสีเขียว ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ

อย่างตอนนี้หลายเมือง เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้  เสินเจิ้น มีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมโครงการบัญชีคาร์บอนส่วนบุคคล  อย่างปักกิ่งมีโครงการ ที่ชื่อว่า “season for green living” เพื่อสะสมแต้มของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น  การเดิน หรือขี่จักรยาน แล้วนำแต้มเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลายบริษัทที่มีโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธนาคารผิงอัน(Ping An Bank)  มีโครงการบัญชีคาร์บอนส่วนบุคคล โดยมีแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคคํานวณการลดการปล่อยคาร์บอน และสะสมคะแนนจากวิถีขีวิตสีเขียว เช่น การเดินทางด้วยรถสาธารณะ  การใช้จักรยาน การชาร์จยานพาหนะด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียน การชําระเงินค่าสาธารณูปโภคออนไลน์  การใช้จ่ายรายวันแบบดิจิทัล  เพื่อให้เจ้าของบัญชีนำคะแนนที่ได้ไปแลกรางวัลต่างๆ หรือร่วมกิจจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้คนตระหนักและมีวิถีชีวิตสีเขียว

บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba ก็มีโครงการ บัญชี 88 คาร์บอน (88碳账) ที่ให้ผู้บริโภคสะสมคะแนนจากพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวล้อม เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  ไม่รับบรรจุภัณฑ์จากร้านค้า คะแนนสะสมจะนำไปเป็นส่วนลดใน Alibaba  นอกจากนี้ยังมีโครงการ Ant Forest ที่ให้รางวัล “คะแนนพลังงานสีเขียว” ทุกครั้งที่ผู้ร่วมโครงการมีการลดการปล่อยมลพิษ เช่น ขี่จักรยานไปทํางาน  คะแนนสามารถเปลี่ยนเป็นต้นไม้จริงที่ Alibaba จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้งของจีน โครงการนี้ยังได้รับรางวัล Champions of the Earth ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดของสหประชาชาติด้วย

ในเวที COP27 ครั้งนี้ จีนจึงย้ำจุดยืนในการดําเนินยุทธศาสตร์ชาติเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสีเขียว ส่งเสริมวิธีการผลิตและวิถีชีวิตสีเขียว และจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกํากับดูแลสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

 

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ขอบคุณภาพ : China Daily