ปิดม่านการประชุมความร่วมมือและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับโลกในเซี่ยงไฮ้

0
60
(แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมสุดยอดความร่วมมือและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับโลก (Global Smart City Cooperation and Development Summit) ซึ่งจัดขึ้นในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย.2022)

ปักกิ่ง, 10 พ.ย. (ซินหัว) — ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับการประชุมสุดยอดความร่วมมือและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับโลก (Global Smart City Cooperation and Development Summit) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน

บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และชนชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม จากเหล่าเมืองอัจฉริยะทั้งในและต่างประเทศกว่าสิบแห่งที่เข้าร่วมงานนี้ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการสร้างเมืองอัจฉริยะ ผ่านทางออนไลน์และออนไซต์ เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงบริการสาธารณะในเมืองที่ชาญฉลาด เป็นมิตร และมีประสิทธิภาพ

โจวหมิ่นฮ่าว ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่างานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ครั้งที่ 5 โดยมุ่งสร้างสะพานแห่งความร่วมมือระหว่างเมืองอัจฉริยะของจีนและของต่างประเทศ และช่วยทำให้เมืองทั่วโลกมีความเปิดกว้าง ไม่แบ่งแยก มีสมดุล และสร้างประโยชน์แก่ทุกคน

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังเปิดเผยกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเมืองในปี 2022 ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้รับกรณีศึกษาจากผู้สมัครทั้งหมด 188 รายการ จาก 41 เมืองในจีน ผ่านหลากหลายวิธีการคัดสรร เช่น การประเมินเบื้อต้นและการให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีข้อเสนอประมาณ 52 ข้อ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้อเสนอยอดเยี่ยมในปีนี้

คณะกรรมการผู้จัดงานหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เมือง มหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือกันและมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งใหม่ๆ

การประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นโดยสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งเซี่ยงไฮ้ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (CAICT) และได้รับการสนับสนุนจากสำนักข่าวซินหัวสาขาเซี่ยงไฮ้ และบริการข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจจีน (China Economic Information Service – CEIS) ของสำนักข่าวซินหัว

สภาฯ ระบุว่าจะเดินหน้าจัดการประชุมเช่นนี้ต่อไป เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในวงกว้าง เพื่อสร้างความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างเมืองในหลายประเทศ

(เรียบเรียงโดย Yang Yifan, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/331049.html)