“TILOG-LOGISTIX 2017” เวทีพัฒนาโลจิสติกส์การค้า สานพันธมิตรสู่อาเซียน

0
166

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ นาย วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด “TILOG-LOGISTIX 2017” งานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่น พร้อมธุรกิจบริการด้าน โลจิสติกส์ที่ครบครัน ยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วภูมิภาคอาเซียน +6 ระหว่างวันที่ 16–18 สิงหาคม 2560 นี้ ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคอาเซียน นำผู้แสดงสินค้าจำนวนกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ แสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชั่น บริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมจัดสัมมนาระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium โดยกูรูจากกลุ่ม ASEAN+6 นำเสนอองค์ความรู้โลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล และ World Transport & Logistics Forum เผยกุญแจสำคัญในการขยายโลจิสติกส์การค้ายุค CLMVT 4.0 โดยธนาคารโลก (World Bank)

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ว่าเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ว่า มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการในภาคการผลิต (Infrastructure Services) สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน และบริษัท รี้ด เทรด-เด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด ‘ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth’ และนับเป็นปีที่ 14 สำหรับงาน TILOG โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นเวทีที่มีความเป็นสากลมากขึ้น แสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโลจิสติกส์การค้าที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค CLMV ต่อยอดไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายและเส้นทางการค้าด้านโลจิสติกส์ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน+6 เพื่อเกื้อหนุนและเติบโตไปด้วยกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ แข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนทัศนะของผู้เชียวชาญด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV” นายวินิจฉัย กล่าว

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน “TILOG – LOGISTIX 2017” ว่า เป็นการรวมพลังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับงานให้เป็นเวทีแสดงการให้บริการด้านโลจิสติกส์เชิงพาณิชย์ที่ครบวงจรสำหรับคนในวงการโลจิสติกส์และวงการอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั่วภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ โดยเฉพาะในปีนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้นำเข้าและส่งออกที่กำลังมองหาบริการเพื่อขยายเส้นทางธุรกิจใหม่ เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเดินคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจนานาชาติ

ทั้งนี้ งาน TILOG-LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค กรุงเทพ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร ด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การลำเลียง ระบบโกดัง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ โดยจะเลือกสรรเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์ยุคดิจิตอล ยุค 4.0 และ Internet of Thing ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการอาทิ ที่โซน “Innovation Showcase” นำเสนอการทำงานของนวัตกรรมแขนกล 3 แบรนด์ดัง จำลองการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกใช้นวัตกรรมด้วยงบประมาณที่ไม่สูงนัก ช่วยบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์/ ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated racking System) รวดเร็วแม่นยำ ประหยัดพื้นที่/ AGV Robot หุ่นยนต์ที่เข้าถึงพื้นที่ไร้ขีดจำกัด หรือเสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์/ Collaborative Robot หุ่นยนต์จัดเก็บสินค้าที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างครบครัน ภายในงานประกอบด้วยองค์ความรู้มากมาย จากงานสัมมนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Trade Logistics Symposium ในหัวข้อ “A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era” ชมนิทรรศการแนวทางปฏิบัติ(Best Practices) “ELMA Showcase” จากผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ (ELMA Awards) และงานประชุม World Transport & Logistics Forum (WTLF) ที่จะนำเสนอกุญแจสำคัญในการขยายฐานธุรกิจสู่ตลาด กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) และประเด็นสัมมนาอื่นๆ กว่า 20 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุบตั้งแต่กระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แนวโน้มโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค ไปจนถึงกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16–18 สิงหาคม 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพ เปิดเวทีแสดงแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ครบวงจร คณะผู้แทนการค้าชั้นนำด้านโลจิสติกส์นานาชาติ กว่า 500 ราย จาก ราย อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และเกาหลีใต้ เป็นต้น พร้อมเจรจาธุรกิจ คาดว่าผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย และสร้างเป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจจากการจัดงานกว่า 300 ล้านบาท