ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “นักธุรกิจชาวจีนโลก” ครั้งที่ 16

0
0

ปีนี้ บรรยากาศการเดินทาง การค้า การลงทุน ระหว่างไทย-จีน กลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ของทางการจีน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทยให้ฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้ไทยยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ นั่นคือ การจัดประชุม “นักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese Entrepreneurs Convention-WCEC)” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1991 โดยหอการค้าและอุตสาหกรรมจีนสิงคโปร์  หอการค้าจีนฮ่องกง และหอการค้าไทย-จีน  โดยมีการจัดประชุมทุก 2 ปี การประชุมครั้งล่าสุด คือ การประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 15 จัดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปีค.ศ. 2019 และว่างเว้นการจัดประชุมมาเป็นเวลา 4 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ จึงถือเป็นการประชุมครั้งแรก หลังสถานการณ์โควิด-19  ผู้จัดงานคาดว่าจะมีนักธุรกิจชาวจีนในไทย นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล และผู้ติดตาม รวมกว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน คาดหวังว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้นักธุรกิจชาวจีนทั่วโลกร่วมค้นหาโอกาสใหม่ๆ หารือความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดยุคใหม่ของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในโลกในยุคใหม่ ช่วยสร้างคุณูปการใหม่ให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังยุคโควิด-19

สำหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่มีนักธุรกิจชาวจีนอาศัยมากที่สุด มีความร่วมมือระหว่างไทย-จีนอย่างใกล้ชิดหลายด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยี พลังงาน อุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆ ของนักลงทุนจีน  ซึ่งรัฐบาลไทยมีการส่งเสริมความร่วมมือในโครงการต่างๆ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP ไทยแลนด์ 4.0 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) โครงการการพัฒนาอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า การพัฒนาเขตการค้าเสรีไห่หนาน (ไหหลำ) โครงการระเบียงเศรษฐกิจปักกิ่ง เทียนสิน เหอเป่ย และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นต้น

นอกจากนี้  จีนยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมถึง 3.69 ล้านล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมายที่นักธุรกิจจีนสนใจเข้ามาลงทุนในไทย เช่น อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า (อีวี) อุตสาหกรรมแบเตอร์รี่ไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทย จึงเป็นโอกาสดีที่นักธุรกิจชาวจีนทั่วโลกจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางโจทย์ท้าทายใหม่ๆ ของโลก อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน ดังคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

บทความ : ประวีณมัย  บ่ายคล้อย