​จิ่วไจ้โกว แดนสวรรค์ในฤดูหนาว

0
326

ในช่วงนี้ “จิ่วไจ้โกว” (九寨沟) ที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเกิดหิมะตกและอุณหภูมิลดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยทะเลสาบสีฟ้าใสแจ๋วท่ามกลางสีขาวโพลนของหิมะที่ปกคลุมตามต้นไม้และใบหญ้า ราวกับอยู่ในแดนสวรรค์ก็ไม่ปาน