​ใบไม้ผลิที่โอบล้อม…พระราชวังโปตาลา

0
189

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 29 มีนาคม 2017 เมื่ออากาศอันอบอุ่นได้คืบคลานเข้ามาโอบล้อม “พระราชวังศักดิ์สิทธิ์” ทำให้มวลดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์ต่างเจริญงอกงาม แต่งแต้มความมีชีวิตชีวาให้กับพระราชวังโปตาลาแห่งทิเบต