ธารน้ำแข็งในซินเจียงอาจหายไปในอีกครึ่งศตวรรษ

0
75

ธารน้ำแข็งหมายเลขหนึ่ง ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใกล้เมืองมากที่สุดของโลก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอุรุมชี เมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เป็นระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ได้หดตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อน
ซึ่งจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้ธารน้ำแข็งนี้หายไปในอีก50ปีข้างหน้า แต่หากมีมาตรการอนุรักษ์มากพอ ก็อาจจะทำให้อยู่ได้ถึง 70-90 ปี