‘สี จิ้นผิง’ ลงพื้นที่เมืองอุรุมชี เผยถึงประเด็นสำคัญอะไรบ้าง?

0
23

สี จิ้นผิงลงพื้นที่เมืองอุรุมชี เผยถึงประเด็นสำคัญอะไรบ้าง?

ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ลงพื้นที่ตรวจงานยังเมืองอุรุมชี นับเป็นครั้งที่สองที่เลขาธิการใหญ่ได้ไปตรวจงานที่เขตซินเจียงหลังจัดการประชุมผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18

นายสี จิ้นผิงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเทือกเขาเทียนชาน ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 นายสี จิ้นผิงเยือนซินเจียงครั้งแรก หลังจากนั้นได้ไปเยือนอีก 3 ครั้ง ในปี 2003, 2009 และ 2014 โดยได้ทิ้งรอยเท้าไว้ทั้งทางใต้และทางเหนือของเทือกเขาเทียนซาน

มหาวิทยาลัยซินเจียง เป็นจุดแรกที่นายสี จิ้นผิงไปเยือน ที่มหาวิทยาลัยซินเจียง นายสี จิ้นผิงรับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ซินเจียงในการเสริมสร้างการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ เขากล่าวเน้นย้ำว่า ต้องสร้างกลยุทธ์ระยะยาว วางรากฐานที่มั่นคงจากการศึกษา ต้องเข้าใจภารกิจต่าง ๆ ต้องมีผู้สืบทอด

มหาวิทยาลัยซินเจียงมีประวัติเกือบ 100 ปีแล้ว และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย “Double First-Class” ของจีน ซึ่งหมายถึงรายชื่อมหาวิทยาลัยระดับโลกและมีสาขาวิชาระดับโลก จนถึงเดือนพฤษภาคม 2022 มหาวิทยาลัยซินเจียงมีวิทยาลัยรวมถึงสถาบัน 28 แห่ง เปิดสอนวิชาเอกครอบคลุม 9 สาขา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ศิลปะ และปรัชญา วิชาภาษาชนกลุ่มน้อยของจีน คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงไปวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่โดดเด่นระดับประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยซินเจียงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉลี่ย 233 ล้านหยวนต่อปี (ราว 34.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 1,495 โครงการ สร้างผลงานโดดเด่นด้านการก่อสร้างและการพัฒนาซินเจียงทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)