บทวิเคราะห์: งาน CIFTIS สะท้อนความมุ่งมั่นที่เปิดประเทศของจีน

0
1

บทวิเคราะห์: งาน CIFTIS สะท้อนความมุ่งมั่นที่เปิดประเทศของจีน

วันที่ 31 สิงหาคม 5 กันยายนนี้ งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน (CIFTIS) ปี 2022 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเด็นคือ ส่งเสริมการพัฒนาด้วยความร่วมมือภาคบริการ ต้อนรับอนาคตด้วยนวัตกรรมสีเขียว

วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนส่งสารแสดงความยินดีต่องานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนปี2022 เน้นว่า จีนยินดีจับมือกับประเทศต่าง ทั่วโลก ยืนหยัดพหุภาคีนิยมที่แท้จริง ยืนหยัดอำนวยประโยชน์ทั่วไปและความปรองดอง ยืนหยัดความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกัน จับมือร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจภาคบริการที่เปิดกว้าง เพื่ออัดฉีดพลังขับเคลื่อนให้กับการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจโลก

จากการเน้นส่งเสริมการเปิดประเทศในระดับที่สูงขึ้นเมื่อปี 2019 จนถึงนำเสนอข้อริเริ่ม 3 ข้อว่าด้วยการร่วมสร้างสภาพความร่วมมือที่เปิดกว้าง กระตุ้นพลวัตความร่วมมือด้วยนวัตกรรม เปิดโฉมหน้าความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกันเมื่อปี 2020 ตลอดจนนำเสนอมาตรการหลายด้าน อาทิ เปิดโอกาสความร่วมมือ ส่งเสริมการสร้างสรรค์กฎระเบียบด้านการบริการ สนับสนุนการนวัตกรรมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่องเมื่อปี 2021 ระยะเวลา 3 ปีกว่านี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงประกาศมาตรการใหม่ด้านการขยายเปิดประเทศในระดับที่สูงขึ้นที่งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง อำนวยประโยชน์แก่ประเทศต่าง ๆ ได้สร้างคุณูปการของจีนในการลงลึกการค้าภาคบริการและความร่วมมือด้านการลงทุน เพิ่มพลังชีวิตชีวาแห่งการพัฒนา

การค้าภาคบริการเป็นส่วนประกอบสำคัญแห่งการค้าระหว่างประเทศและด้านสำคัญแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่จัดงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนเมื่อปี 2012 เป็นต้นมา ได้แสดงบทบาทประดุจแพลตฟอร์มและสะพาน ยกระดับความเป็นมืออาชีพ การตลาด และความเป็นสากล กลายเป็นมหกรรมยิ่งใหญ่ด้านการค้าภาบริการทั่วโลก 10 ปีมานี้ ขนาดการค้าภาคบริการของจีนขยายอย่างต่อเนื่อง การนำเข้าและส่งออกการค้าภาคบริการรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นทั่วโลกร้อยละ 3.1 จุด ยอดการค้าภาคบริการครองอันดับที่ 2 ของโลกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 8 ปี ส่วนยอดการนำเข้าครองอันดับที่ 2 ของโลกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 9 ปี การค้าภาคบริการที่พัฒนาอย่างคึกคักนั้น ไม่เพียงแต่หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีน หากยังสร้างโอกาสการพัฒนาให้กับโลก การบริการของจีน สร้างความผาสุกกับประเทศตนและอำนวยประโยชน์แก่ทั่วโลก

เวลานี้ สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกผันผวน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนนับร้อยปีเร่งวิวัฒนาการ สภาพสากลซับซ้อนกันมากขึ้นทุกที โลกาภิวัตน์เผชิญกับกระแสทวน แนวคิดอนุรักษ์นิยม เอกภาคีนิยมกระเตื้องขึ้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกอ่อนแอลง การส่งเสริมการไปมาหาสู่กันด้านการค้าให้คล่องตัว ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการบริการมีบทบาทสำคัญยิ่งกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนประเทศต่างๆต่อการมีชีวิตที่ดีงาม

บริษัทบ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัดได้เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ระหว่างวิสาหกิจของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนต่อเนื่องกันมา 3 ครั้งแล้ว และได้ขยายตลาดจีน แบ่งปันผลสำเร็จจากมาตรการลงลึกการเปิดประเทศของจีนอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน และกลายเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากนี้ด้วย นางสาววรรณา ลอลือเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัดกล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสเชื่อมโยงเข้ากับตลาดจีนอย่างกว้างขวางผ่านแพลตฟอร์มงานCIFTIS รัฐบาลและพลเมืองไทยต่างให้ความสำคัญอย่างสูงกับงานนี้ ทุกปีล้วนมีผู้แทนจากรัฐบาลและวิสากิจร่วมงาน เราเชื่อว่า งานCIFTIS จะช่วยให้เราก้าวสู่จีนและโลกเร็วขึ้น

เสียงของวิสาหกิจไทยที่ร่วมงานสะท้อนให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน และแรงดึงดูดใจของตลาดใหญ่มหึมาของจีน เหล่านี้ล้วนมาจากความมุ่งมั่นของจีนในการยืนหยัดเปิดประเทศอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด

ประตูเปิดประเทศของจีนจะไม่ปิดและมีแต่เปิดกว้างมากขึ้นทุกที จากงานแคนตันแฟร์กว่างโจวงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนจนถึงงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน จีนใช้ปฏิบัติการจริงมาโดยตลอด สร้างระบบใหม่ด้านเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างในระดับสูงอย่างแข็งขัน โดยจีนจะยกระดับการเปิดการค้าภาคบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างโครงสร้างใหม่ด้านการพัฒนา ผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง และแสดงข้อได้เปรียบของตลาดใหญ่มหึมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งปันผลกำไรจากตลาดกับทั่วโลก

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)