ชาวจีนโพ้นทะเลไม่ลืมถิ่น! กลับมาบริจาคเงินให้หมู่บ้านตนเอง

0
115
ชาวจีนโพ้นทะเลไม่ลืมถิ่น! กลับมาบริจาคเงินให้หมู่บ้านตนเอง

หมู่บ้านเจียงโตว (江兜村) ในเมืองฝูชิง มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ที่มีแต่ความรักและดอกไม้เบ่งบานทุกหลังคาเรือน ขยะทุกชิ้นไม่ร่วงหล่นพื้น มีตึกสไตล์ตะวันตกหลังเล็กๆ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงาม

ซึ่งความจริงแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่เป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้าน 2,600 คนอาศัยอยู่ อีกทั้งยังมีชาวจีนโพ้นทะเล 14,650 คนที่กระจายตัวใน 20 ประเทศและเขตทั่วโลก ที่จะบริจาคเงินเมื่อกลับบ้าน เพื่อช่วยเหลือการศึกษากับเด็กในหมู่บ้าน ให้พวกเขาสามารถเล่าเรียนได้ถึงชั้นมัธยมโดยไม่ต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านเลย

ชาวจีนโพ้นทะเลไม่ลืมถิ่น! กลับมาบริจาคเงินให้หมู่บ้านตนเอง

ชาวจีนโพ้นทะเลไม่ลืมถิ่น! กลับมาบริจาคเงินให้หมู่บ้านตนเอง ชาวจีนโพ้นทะเลไม่ลืมถิ่น! กลับมาบริจาคเงินให้หมู่บ้านตนเอง ชาวจีนโพ้นทะเลไม่ลืมถิ่น! กลับมาบริจาคเงินให้หมู่บ้านตนเอง