ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้: “สมัชชา 20 ”แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีนัยสำคัญยิ่ง

0
23

ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้: “สมัชชา 20 ”แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีนัยสำคัญยิ่ง

การประชุมผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (“สมัชชา 20”) ซึ่งเริ่มประชุมที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา   เป็นที่จับตามองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)ได้ขอสัมภาษณ์รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีน

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นให้มุมมองว่า “สมัชชา 20 ”แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้มีนัยสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนก้าวเข้าสู่กระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  และมุ่งสู่เป้าหมายการฟันฝ่าต่อสู้รอบศตวรรษประการที่ 2  โดยการประชุมครั้งนี้จะกำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญๆ ในระยะ 5 ปีข้างหน้ากระทั่งนานกว่านี้ของจีนในด้านต่างๆ

แน่นอนที่สุด หนึ่งในไฮไลท์ของ“สมัชชา 20 ”ครั้งนี้ก็คือการกล่าวรายงานต่อที่ประชุมเมื่อเช้าวันที่ 16 นี้ของนายสีจิ้นผิงในฐานะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ซึ่งมีสาระสำคัญมากมาย เช่น

สีจิ้นผิงกล่าวว่าตลอด 10 ปี หลัง “สมัชชา18” ถึงปัจจุบัน  จีนได้ผ่านเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่ง 3 เหตุการณ์  ได้แก่  1) ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน  2) สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเข้าสู่ยุคใหม่  และ 3)บรรลุภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์แห่งการขจัดความยากจนและการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายการฟันฝ่าต่อสู้รอบศตวรรษประการที่ 1

สีจิ้นผิงระบุว่าภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่คือ สามัคคีนำพาประชาชนทุกชาติพันธุ์ทั่วประเทศ ทุ่มเทสร้างประเทศให้เข้มแข็งทันสมัยแบบสังคมนิยมรอบด้าน บรรลุเป้าหมายรอบศตวรรษประการที่ 2  เพื่อเดินหน้าบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน

โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตั้งเป้าว่า  ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2035 จะบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมในขั้นพื้นฐาน และตั้งแต่ปี 2035 จนถึงกลางศตวรรษนี้ จะสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มั่งคั่ง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย มีอายธรรม ตลอดจนมีความสามัคคีกลมกลืนและความดีงาม

สีจิ้นผิงกล่าวเน้นว่า ใน5ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อการใช้ความพยายามสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน เพื่อการเริ่มต้นที่ดี  บนเส้นทางที่พัฒนาไปข้างหน้า ต้องยึดมั่นในหลักการสำคัญดังนี้: สนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในทุกด้านของพรรคให้เข้มแข็ง  ยืนหยัดในการเดินบนหนทางแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน ใช้ปรัชญาการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปและเปิดประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ตลอดจนสานต่อจิตวิญญาณการต่อสู้

สีจิ้นผิงได้เน้นย้ำจุดยืนของจีนในประเด็นไต้หวันโดยกล่าวว่า จีนจะยึดมั่นการรวมประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่วแน่ จะยืนหยัดใช้ความจริงใจอย่างมากที่สุด ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรวมประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสันติ แต่ไม่ให้คำมั่นที่จะละทิ้งการใช้กำลังอาวุธ และยังคงรักษาทางเลือกที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดไว้ โดยจะมุ่งเจาะจงต่อการแทรกแซงจากภายนอกและสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกไต้หวันที่มีอยู่น้อยนิด ไม่ใช่ต่อพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวันอย่างเด็ดขาด การรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวจำต้องบรรลุเป็นจริงอย่างแน่นอน

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)