ประวัติย่อ นายไช่ ฉี

0
0

ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20​ – ไช่ ฉี ( 5 )

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนาย “ไช่ ฉี” (CAI QI) ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่ง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประวัติย่อของไช่ ฉี มีดังนี้

ชนชาติฮั่น เกิดเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1955 ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอโหยวซี มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

เริ่มทำงานเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1973 เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1975

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลังทำงานรับราชการในวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การเมือง จากสถาบันเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฝูเจี้ยน  และปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ปี ค.ศ.1973 – 1975 เข้าทำงานการเพาะปลูกในฐานะเยาวชนผู้มีความรู้ที่คอมมูนประชาชนซีหยาง อำเภอหย่งอัน มณฑลฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1973 – 1975 เรียนวิชาเอกการศึกษาเชิงการเมือง คณะการศึกษาเชิงการเมือง มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1975 – 1978 เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1983 – 1987 เจ้าหน้าที่ประจำแผนกเอนกประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลฝูเจี้ยน และระดับชั้นเป็นรองผู้อำนวยการ

ปี ค.ศ.1987 – 1991 เลขานุการ ( ระดับชั้นผู้อำนวยการ ) สำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1991 – 1992 รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบการเมือง คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1992 – 1993 รองผู้อำนวยการสำนักงานสร้างสรรคพรรค คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน , สมาชิกคณะผู้ร่วมประชุมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1993 – 1996 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน , สมาชิกคณะผู้ร่วมประชุมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน ( ระหว่างนั้น ปี ค.ศ.1994 – 1996 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำเมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยน และระหว่างเดือนมีนาคม  – เดือนกรกฎาคม 1996 เข้าเรียนหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีของโรงเรียนส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

ปี ค.ศ.1996 – 1997 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยน ( ระหว่างนั้น ปี ค.ศ.1994 – 1997 ศึกษาในชั้นปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จากสถาบันเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฝูเจี้ยน)

ปี ค.ศ.1997 – 1999 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองซานหมิง , รองนายกเทศมตรีและนายกเทศมนตรีเมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยน

ปี ค.ศ.1999 – 2002 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองฉีว์โจว และนายกเทศมนตรีเมืองฉีว์โจว มณฑลเจ้อเจียง

( ระหว่างนั้น ปี ค.ศ.1998 – 2001  ศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จากสถาบันเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฝูเจี้ยน ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)

ปี ค.ศ.2002 – 2004 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองฉีว์โจว  , ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนประจำเมืองฉีว์โจว มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2004 – 2007 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองไทโจว   มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2007 – 2010 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกเทศมนตรีเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2010 – 2013 กรรมการประจำและผู้อำนวยการฝ่ายการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2013 – 2014 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเจ้อเจียง และรองผู้ว่าราชการมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2014 – 2015 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติส่วนกลาง

ปี ค.ศ.2015 – 2016 รองผู้อำนวยการคนที่ 1 (ระดับรัฐมนตรี ) สำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติส่วนกลาง

ปี ค.ศ.2016 – 2017 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกรุงปักกิ่ง , รักษาการผู้ว่าราชการกรุงปักกิ่ง , ผู้ว่าราชการกรุงปักกิ่ง , ประธานปฏิบัติงานและรองเลขาธิการทีมงานพรรค ประจำคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022

ปี ค.ศ.2017 – 2017 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกรุงปักกิ่ง  , ประธานและเลขาธิการทีมงานพรรคประจำคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022

ปีค.ศ.2017 – 2022 กรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน , เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกรุงปักกิ่ง , ประธานและเลขาธิการทีมงานพรรคประจำคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี 2022 ,

-สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

ประวัติย่อ นายหวัง ฮู่หนิง