จีนออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

0
1

จีนออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
.
China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน รายงาน รัฐบาลท้องถิ่นกรุงปักกิ่งได้แนะนำชุดมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ในขณะที่การประชุมหุ่นยนต์โลกปี 2566 กำลังจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 สิงหาคม 2566
.
มาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม และเพิ่มการใช้งาน
.
มาตรการเหล่านี้รวมถึงสิ่งจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการสำคัญๆ การจัดตั้งฐานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และการบ่มเพาะวิสาหกิจด้านหุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญ ประณีต แตกต่าง และมีนวัตกรรม
.
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ออกนโยบายและพิมพ์เขียวมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรม
.
ในเดือนมิถุนายนปีนี้ 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ได้ร่วมกันออกแผนปฏิบัติการ “Robotics+” ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มปริมาณของหุ่นยนต์การผลิตของจีนเป็นสองเท่าภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2563
.
แผนดังกล่าวเรียกร้องให้มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในภาคส่วนหลัก 10 ส่วนและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและโซลูชันแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่กว่า 100 รายการ
.
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2565 รายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศสูงถึง 1.7 แสนล้านหยวน (2.3 หมื่นล้านดอลลาร์) โดยมีการส่งมอบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 443,100 ตัว และหุ่นยนต์ในภาคบริการ 6.46 ล้านตัว ตามรายงานของ MIIT
.
ภายใต้แผนพัฒนาห้าปีฉบับที่ 14 จีนจะก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางระดับโลกด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ การผลิตขั้นสูง และการใช้งานแบบบูรณาการภายในปี 2568 แผนดังกล่าวยังคาดการณ์ถึงอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20% จากภาคส่วนหุ่นยนต์
.
แหล่งข้อมูล: CMG