สี จิ้นผิง สร้างพลังบวกกับบริกส์ในเวทีระหว่างประเทศ

0
1

วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นของนครโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) มีการจัดประชุมผู้นำประเทศกลุ่มบริกส์ครั้งที่ 15

นายสี จิ้นผิง เสนอว่า ประเทศกลุ่มบริกส์เป็นกำลังสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ ควรเสริมความมั่นคงและพลังทางบวกแก่โลกมากขึ้น

บริกส์ (BRICS) เป็นคำย่อจากตัวอักษรแรกของ 5 ประเทศ ได้แก่ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2006 เริ่มแรกเป็นความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ แล้วขยายไปสู่ความร่วมมือทางความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเกษตร วัฒนธรรม การศึกษา และอีกหลายแวดวง

ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ผู้นำ 5 ประเทศมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า โลกปัจจุบันเข้าสู่ช่วงผันผวนและปฏิรูปใหม่ นายสี จิ้นผิง ระบุว่า “ประเทศกลุ่มบริกสส์เป็นกำลังสำคัญเป็นตัวของตัวเองในการเลือกหนทางการพัฒนา ร่วมกันพิทักษ์สิทธิการพัฒนา ร่วมกันก้าวสู่ความทันสมัย เป็นตัวแทนทิศทางที่ก้าวหน้าของสังคม

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า “ในประเด็นสำคัญระดับโลก ประเทศกลุ่มบริกส์ยึดหลักความรับผิดชอบ ยุติธรรม ปราศจากแรงกดดันภายนอก

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ความร่วมมือบริกส์กำลังอยู่ในช่วงสำคัญจากอดีตและเปิดสู่อนาคต ควรรักษาเจตนารมณ์เพิ่มความเข้มแข็งร่วมมือทุกด้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เดินหน้าสู่ทิศทางที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ นายสี จิ้นผิงจึงเสนอมาตรการที่ใช้ได้จริงหลายประการ ครอบคลุมเรื่องการพัฒนา ความมั่นคง อารยธรรม ฯลฯ

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)