งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยให้ปักกิ่งมี “ท้องฟ้าสีคราม” และ “สิ่งแวดล้อมสีเขียว” เพิ่มมากขึ้น

0
1

งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยให้ปักกิ่งมีท้องฟ้าสีคราม” และ “สิ่งแวดล้อมสีเขียว” เพิ่มมากขึ้น

ระหว่างกระบวนการยื่นสมัครเป็นเจ้าภาพ การเตรียมความพร้อม จนกระทั่งการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่งได้ยืนหยัดที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวและการจัดงานกีฬาโอลิมปิกแบบสีเขียวมาโดยตลอด งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันเสน่ห์อันไม่มีที่สิ้นสุดของกีฬาหิมะและน้ำแข็ง และได้เห็นความงามทางนิเวศวิทยาแห่งธรรมชาติ งานกีฬาครั้งนี้ยังมีมรดกอันล้ำค่าตกทอดให้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วย เราจะสรุปประสบการณ์อย่างจริงจังเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ท้องฟ้าและผืนน้ำสีครามภูเขาเขียวกลายเป็นสีพื้นฐานอันสวยสดงดงามของเมืองแห่งโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว

นี่คือคำพูดของนายหยู เจี้ยนหวา โฆษกและรองผู้อํานวยการกรมสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยากรุงปักกิ่งนงานแถลงข่าวพิเศษเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อารยธรรมทางนิเวศวิทยา ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ข่าวปักกิ่ง 2022 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แนวคิดการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งคือสีเขียว แบ่งปัน เปิดกว้าง สะอาดบริสุทธิ์ หยู เจี้ยนหวากล่าวว่าปักกิ่งในฐานะ เมืองโอลิมปิกทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวได้ผูกพันกับ สีเขียว อย่างใกล้ชิดเพราะงานกีฬาโอลิมปิก ขณะยื่นสมัคเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 เมื่อปี2001 ปักกิ่งได้เสนอแนวคิดโอลิมปิกสีเขียวปักกิ่งประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสีเขียวเมื่อปี 2008 และเมื่อปี2009 ปักกิ่งได้เสนอยุทธศาสตร์ปักกิ่งสีเขียวและดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถือการสร้างสรรค์อารยธรรมทางนิเวศวิทยาเป็นงานสําคัญของทั่วทั้งเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวและการจัดงานกีฬาโอลิมปิกแบบสีเขียวอย่างเป็นเอภาพ ซึ่งได้กลายเป็นนามบัตรใหม่ของกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กล่าวสำหรับกรุงปักกิ่งในทุกวันนี้นั้น ท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวได้กลายเป็นภาวะปกติแล้ว เมื่อปี 2021 คุณภาพอากาศของปักกิ่งได้มาตรฐานอย่างรอบด้านเป็นครั้งแรก โดยมีวันที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับยอดเยี่ยมคิดเป็น 78.9% ของทั้งปี และได้มีความก้าวหน้าสำคัญเชิงหมุดหมายในการจัดการมลพิษทางอากาศ

นายหยาง จินห รองผู้อํานวยการกรมกิจการน้ำแห่งกรุงปักกิ่งกล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเป็นแรงผลักดันที่สําคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำในกรุงปักกิ่ง

ตามสถิติปักกิ่งได้สร้างโรงบําบัดน้ำเสียแห่งใหม่รวม 5 แห่ง สร้างท่อระบายน้ำเสียใหม่ 568 กิโลเมตร และได้บรรลุการเก็บรวบรวมและจัดการน้ำเสียของ 322 หมู่บ้าน อัตราการบําบัดน้ำเสียของทั่วทั้งเมืองสูงถึง 95.8% ยอดปริมาณการจัดสรรน้ำรีไซเคิลของทั่วทั้งเมืองมากกว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้บรรลุการใช้น้ำรีไซเคิลในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและในสวนต่างๆ ซึ่งมีพื้นที่รวมถึง 10 ล้านตารางเมตร

ปริมาณการกักเก็บน้ำของ่างเก็บน้ำมี่หยุนมีถึง 3,579 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างสถิติสูงสุดทางประวัติการณ์ อัตราส่วนของน้ำคุณภาพดีในทั่วทั้งเมืองคิดเป็น75.7% กรุงปักกิ่งปรากฏภาพน้ำใสสะอาด สองฝั่งแม่น้ำเปี่ยมด้วยสีเขียวสวยงามทั่วทุกแห่งหน

เขตสือจิ่งซานเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งและเขตการแข่งขันที่สําคัญนายหลี่ เซียนเสีย รองผู้อำนวยการเขตสือจิ่งซานของกรุงปักกิ่งกล่าวว่า เขตสือจิ่งซานได้บูรณาการขับเคลื่อนกิจการงานต่างๆอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งรวมถึงการสร้างสรรค์ เมืองป่าไม้ การบริการและเสนอหลักประกันแก่การเตรียมความพร้อมและการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และการสร้าง เขตเมืองอารยธรรมระดับชาติ เป็นต้น

ในด้านการบริการและเสนอหลักประกันแก่การเตรียมความพร้อมและการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนั้น เขตสือจิ่งซานดําเนินการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์เมืองได้รังสรรค์ ถนนทัศนียภาพ ธีมเอกลักษณ์งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว เช่น ทางเชื่อมต่อถนนสายหลักสือหรงและถนนฝู่สือ ตลอดจนพื้นที่ตกแต่งดอกไม้ธีมโอลิมปิกฤดูหนาว ก้าวสู่อนาคตร่วมกันและภูมิทัศน์อื่นๆ

ทั้งนี้ได้อัดฉีดปัจจัยโอลิมปิกฤดูหนาวให้กับภูมิทัศน์สีเขียวของเมืองตามบริเวณรอบๆสถานที่แข่งขัน สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงประสิทธิผลของอารยธรรมระบบนิเวศสีเขียว และสร้างเอกลักษณ์ทางทัศนียภาพและวัฒนธรรม

นับจนถึงปัจจุบันพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะเฉลี่ยต่อหัวในเขตสือจิ่งซานคือ 24.35 ตารางเมตร อัตราการครอบคลุมด้านความเป็นสีเขียวของเมืองอยู่ในระดับ 52.42% โครงสร้างพื้นที่สีเขียวแบบ ล้อมรอบด้วยภูเขาและสายน้ำ แถบพื้นที่สีเขียวทอดยาวผ่านเขตเมือง สวนสาธารณะเปี่ยมด้วยสีเขียวและภูมิทัศน์อันสวยงามแบบครึ่งภูเขาและสายน้ำอยู่คู่กับครึ่งเมืองได้ปรากฏให้เห็นแล้วในเบื้องต้น

เขตเหยียนชิ่งเป็นหนึ่งในสามเขตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งนายจวนซุน หยงฉี รองผู้อำนวยการเขตเหยียนชิ่งของกรุงปักกิ่งกล่าวว่า เขตเหยียนชิ่งถือการจัดงานกีฬาโอลิมปิกแบบสีเขียวเป็นแนวคิดชี้นำ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ระบบนิเวศกับการก่อสร้างโครงการโอลิมปิกฤดูหนาวแบบบูรณาการ โดยใช้เวลา 6 ปีในการเปลี่ยนแนวคิดหลักในการออกแบบอันได้แก่สถานที่แข่งขันท่ามกลางป่าและภูเขาโอลิมปิกฤดูหนาวเชิงนิเวศวิทยาจากพิมพ์เขียวให้กลายเป็นความจริงในที่สุด

ในแง่คาร์บอนต่ำและสีเขียวนั้น สนามและหอกีฬาในเขตการแข่งขันทั้งหมดล้วนได้มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสีเขียวระดับ 3 ดาว ได้บรรลุการเสนอพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 100% แก่สถานที่แข่งขันทั้งหมดซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างการแข่งขันมีการใช้งานรถบัสพลังงานไฮโดรเจนมากกว่า200 คันเพื่อให้บริการขนส่ง โดยยานพาหนะเหล่านี้จะให้บริการการขนส่งสาธารณะในเมืองในฐานะมรดกแห่งโอลิมปิกฤดูหนาวสีเขียวด้วย

จวนซุน หยงฉีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโอลิมปิกฤดูหนาว สวนเวิลด์การ์เด้น และกําแพงเมืองจีนซึ่งถือเป็นนามบัตรทองสามใบได้รับการเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกัน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยาที่โดดเด่น ในขั้นต่อไปเขตเหยียนชิ่งจะถือการบรรลุคาร์บอนเป็นกลางเป็นเป้าหมายสําคัญในการสร้างสรรค์เมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของมรดกโอลิมปิกฤดูหนาวฟันฝ่าต่อสู้ต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ เมืองโอลิมปิกฤดูหนาวที่สวยงามที่สุดแห่งอารยธรรมทางนิเวศวิทยา

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)