31 C
Bangkok
วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017
- Advertisement -

APLICATIONS

การขับรถในเมืองจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย!

ปัจจุบันนี้ยังมีชาวจีนไม่น้อยเลยที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างประมาท โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเหนือจากเมืองใหญ่ อีกทั้งผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่ตระหนักว่าการสอนบุตรหลานให้เคาร...

HOT NEWS