อัตราการสนับสนุนจากประชาชนสูงกว่า 91% รัฐบาลจีนทำได้อย่างไร?

0
1

บทวิเคราะห์: อัตราการสนับสนุนจากประชาชนสูงกว่า 91% รัฐบาลจีนทำได้อย่างไร?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ “Edelman” บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เผยแพร่รายงาน “เอเดลแมน ทรัสต์ บารอมิเตอร์ 2022” (The 2022 Edelman Trust Barometer) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของประชาชนจีนที่มีต่อรัฐบาลสูงถึง 91% ในปี 2021 รั้งอันดับหนึ่งจาก 28 ประเทศที่ทำการสำรวจ

การสำรวจที่จัดทำโดยวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ในประเทศจีนเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันได้สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่า ความพึงพอใจของชาวจีนที่มีต่อรัฐบาลนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่า 90% อย่างต่อเนื่อง

ชาวโลกอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่า ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากประชาชนอยู่ในระดับสูงเป็นเวลายาวนานเช่นนี้ รัฐบาลจีนทำได้อย่างไร?

นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่รัฐบาลจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอดนั้นมี “เคล็ดลับ” ที่สรุปได้เป็นคำเดียว คือ ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเสมอ

ผู้คนทั้งหลายคงไม่มีวันลืมว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2012 นายสี จิ้นผิง ซึ่งเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เดินทางไปยังอำเภอฟู่ผิง มณฑลเหอเป่ย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนลึกในเทือกเขาไท่หางซานโดยเฉพาะเพื่อ “สำรวจสภาพความยากจนที่แท้จริง” และได้ออกคำสั่งระดมกำลังให้ดำเนินการแก้ไขอุปสรรคและความยากลำบากเพื่อขจัดความยากจน

ถึงสิ้นปี 2020 ทั้ง 832 อำเภอยากจนในประเทศจีนได้หลุดพ้นความยากจนสุดขีดทั้งหมด ในปี 2021 จีนได้บรรลุการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านและได้เริ่มต้นกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยทั่วทุกด้าน

ในโลกปัจจุบันมนุษยชาติเผชิญความท้าทายร่วมกันหลายประการ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลุกลามในขอบเขตทั่วโลกอย่างรุนแรง สู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวพันถึงการอยู่รอด จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาไปจนถึงปัญหาการจ้างงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ล้วนเป็น “บททดสอบครั้งใหญ่” สำหรับคณะผู้บริหารประเทศต่าง ๆ ผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าย่อมจะยิ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เมื่อเผชิญกับโรคระบาดจีนยืนหยัดการถือประชาชนสำคัญที่สุดและการถือชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมาโดยตลอด ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ 100 ปี ไม่เคยละทิ้งผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว ประสิทธิผลในการต่อสู้กับโรคระบาดของจีนได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ

ภายใต้ผลกระทบจากโรคระบาด ประชาชนกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด? การสำรวจของ “Edelman” ใน 28 ประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของคนที่กังวลเรื่องการตกงานครองลำดับหนึ่ง คือ สูงถึง 85%

เห็นได้ว่าการมีงานทำเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของประชาชน รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและการรักษา “ชามข้าว” ของประชาชน เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อมตลอดจนปัจเจกบุคคลหรือครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมากกว่า แต่พวกมันมีปริมาณมากและครอบคลุมในวงกว้างได้รองรับการจ้างงานส่วนใหญ่ จากสถิติพบว่าทั่วประเทศจีนมีผู้ประกอบการในตลาด 150 ล้านราย ในจำนวนนี้มีถึง 100 ล้านรายที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งมีการจ้างงานเกือบ 300 ล้านคน จะเห็นได้ว่าเพื่อปกป้องผู้ประกอบการในตลาด จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจขนาดย่อม ปัจเจกบุคคลและครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ปีนี้ผู้ประกอบการในตลาดเหล่านี้ในจีนได้รับ “ของขวัญชิ้นใหญ่” อีกครั้ง รัฐบาลจีนได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ เครดิตภาษีของวิสาหกิจขนาดย่อมจะได้รับคืนในคราวเดียว สำหรับรายได้ 1 ถึง 3 ล้านหยวนที่ต้องเสียภาษีประจำปีของวิสาหกิจขนาดย่อมจะลดการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลลงอีกครึ่งหนึ่ง รัฐบาลแนะแนวให้บริษัทแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ลดค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระให้กับผู้ค้ารายย่อยและขนาดกลาง นโยบายให้ความช่วยเหลือของทางการจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก การค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งผู้โดยสาร และอื่น ๆ ดอกผลของการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมที่สืบเนื่องมาจากนโยบายประการต่าง ๆ ดังกล่าว จะให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างแม่นยำแก่ผู้ประกอบการในตลาดที่ประสบความยากลำบากในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินนโยบายอำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนยิ่งมากขึ้นเท่าไรก็ย่อมหมายถึงรายจ่ายทางการคลังที่มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในปีนี้รายจ่ายทางการคลังของรัฐบาลจีนจะขยายตัวมากกว่า 2 ล้านล้านหยวนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นถูกเรียกร้องให้ต้อง “รัดเข็มขัด” ในรายงานผลการทำงานของรัฐบาลจีนประจำปีนี้ก็ได้ปรากฏสำนวน “ต้องยืนหยัดให้ภาครัฐใช้จ่ายอย่างประหยัด” อีกครั้ง การที่รัฐบาลจีน “รัดเข็มขัด” นั้นก็เพื่อให้ประชาชนสามารถมี “ชีวิตที่ดี”

ประชาชนจีนต่างมีความรู้สึกโดยทั่วไปว่า รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ที่การประกันและการปรับปรุงชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง จากการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้าน ไปจนถึงการทุ่มเทแก้ไขปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย จากการปรับช่องทางความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตให้มีความคล่องตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไปจนถึงการลดช่องว่างระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาค ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท และช่องว่างทางด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทำให้ภูมิภาคต่าง ๆ และแขนงงานต่าง ๆ พัฒนาอย่างสอดประสาน สมดุล และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

การยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนและทุกด้านในการบริหารประเทศชาติอย่างแท้จริง คือเหตุผลรากฐานที่ทำให้รัฐบาลจีนได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจอย่างจริงใจจากประชาชน

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)