ปธน.จีนส่งเสริมการสร้างประเทศสุขภาพดีอย่างทั่วถึง

0
1

ปธน.จีนส่งเสริมการสร้างประเทศสุขภาพดีอย่างทั่วถึง

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเน้นย้ำว่า สุขภาพของประชาชนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาชาติและของประเทศ ทั้งยังเป็นการแสวงหาร่วมกันของประชาชนทั่วไปอีกด้วย นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ครั้งที่ 18 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำ ได้ยืนหยัดที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ยกระดับการสร้างจีนที่มีสุขภาพดีเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ก้าวสู่หนทางการปฏิรูปและการพัฒนาทางด้านสุขภาพมีลักษณะจีนในยุคใหม่ รวมทั้งแสวงหาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับชาวจีนกว่า 1.4 พันล้านคน

ไม่นานมานี้ในห้องผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลใหญ่ซาเซี่ยน เมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยน ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเสียเหอ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฝูเจี้ยน ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางไกลให้กับผู้ป่วย

ผู้ป่วยรานนี้คือคุณปู่จง วัยเกือบ 90 ปี เคยอยู่ในภาวะหายใจล้มเหลวและโคม่าเนื่องจากโรคปอดบวมรุนแรง ในอดีตผู้ป่วยรุนแรงเช่นเขาจำเป็นต้องถูกส่งตัวไปที่ฝูโจว ซึ่งอยู่ห่างกันไป 200 กิโลเมตร เพื่อรับการรักษา แต่ปัจจุบันภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากเมืองใหญ่ หลังจากที่ได้รับการรักษาอย่างเอาใจใส่เป็นเวลากว่า 1 เดือน คุณปู่จงก็สามารถเดินเองได้ การทำให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบที่โรงพยาบาลท้องถิ่นของพวกเขานั้น  ถือเป็นการได้ประโยชน์จากการสร้างระบบการวินิจฉัยและการรักษาแบบลำดับขั้นที่รัฐบาลส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ขณะนายสี จิ้นผิงไปดูงานยังมณฑลฝูเจี้ยน เขาไปที่โรงพยาบาลใหญ่ซาเซี่ยน เมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยนโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบสภาพการปฏิรูปทางการแพทย์ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน เขาย้ำว่าจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายการคุ้มครองด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐให้มีคุณภาพสูง และแจกจ่ายทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงอย่างสมดุล ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้ดี เพื่อให้โรคร้ายแรงสามารถได้รับการรักษาในมณฑลแห่งนี้ โรคทั่วไปสามารถได้รับการรักษาพยาบาลในเมืองและอำเภอ ส่วนอาการหวัดสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ชนบท

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ประชาชนเป็นอันดับแรก ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และหนึ่งในตัวบ่งชี้สำคัญที่สุดของชีวิตที่มีความสุขของผู้คนคือสุขภาพ สุขภาพ คือ 1 และสิ่งอื่น ๆ ที่ตามมาคือ 0 หาก 1 ไม่มีที่เหลือก็มีอะไรเลย บนพื้นฐานของความสำเร็จที่ผ่านมา เราจะเดินหน้าการพัฒนาการดูแลสุขภาพต่อไป

ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ได้วางแผนและขับเคลื่อนการสร้างประเทศจีนที่มีสุขภาพดีด้วยตนเอง สำรวจวิธีการแก้ปัญหาแบบจีนสำหรับปัญหาการปฏิรูปทางการแพทย์ทั่วโลก จากการยกเลิกกลไกที่โรงพยาบาลได้กำไรจากค่ายา สู่ระบบการจัดการโรงพยาบาลที่ทันสมัย ​​จากโครงการนำร่องศูนย์การทดลองทางการแพทย์ระดับภูมิภาคใน 20 มณฑล สู่การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับอำเภออย่างครอบคลุมใน 1,000 อำเภอ จากการปฏิรูประบบสาธารณสุขสู่การสร้างฐานการรักษาการแพร่ระบาดที่สำคัญ 72 แห่ง มาตรการปฏิรูปและพัฒนาชุดใหม่นี้มีพื้นฐานมาจากการแก้ปัญหาการรักษาพยาบาลของประชาชนกว่า 1.4 พันล้านคน ชดเชยข้อบกพร่อง แก้ปัญหาข้อกังวลของผู้คน และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ในที่สุดได้แก้ปัญหาการรักษาพยาบาลของประชาชน

สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติจีนได้ดำเนินการส่งเสริมการเจรจาระดับชาติและการจัดซื้อยาแบบรวมศูนย์ เพื่อลดภาระค่ายาของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีนี้มีรายชื่อบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่ดำเนินการแล้ว ราคาเฉลี่ยของยาใหม่ 74 ตัวลดลง 61% ซึ่งคาดว่าจะลดภาระผู้ป่วยได้ในปีนี้กว่า 3 หมื่นล้านหยวน นางหลี่ เฟิ่งหยุน ผู้ป่วยมะเร็งปอดในเขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง เป็นผู้ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ ยาฟูเมตินิบที่เธอใช้มีราคาลดลงจาก 16,800 หยวนต่อกล่อง โดยเธอออกค่าใช้จ่ายเองเพียง 3,304 หยวนในปัจจุบันต่อกล่อง หลังจากยานี้เข้าสู่บัญชีระบบประกันสุขภาพแล้ว ค่าใช้จ่ายรายเดือน 67,200 หยวนลดลงเหลือเป็น 1,800 กว่าหยวน

ไม่ใช่แค่นางหลี่ เฟิ่งหยุนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายที่ดีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขณะนี้จีนยังได้สร้างเครือข่ายการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมผู้คน 1.36 พันล้านคน การประกันสุขภาพในเมืองและชนบทได้รับการบูรณาการอย่างเต็มที่ อัตราส่วนการชำระเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี และขอบเขตการชำระเงินคืนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลข้ามมณฑลโดยตรงครอบคลุมทุกมณฑลทั่วประเทศ บรรเทาความยุ่งยากในการชำระเงินคืนแก่ประชากรเคลื่อนที่กว่า 200 ล้านคน

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ครั้งที่ 18 กิจการดูแลสุขภาพของจีนได้เปลี่ยนจาก “การรักษาโรคเป็นศูนย์กลาง” เป็น “สุขภาพของประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านและครบวงจร ปัจจุบันเครือข่าย 3 ระดับของบริการทางการแพทย์และสุขภาพครอบคลุมพื้นที่เมืองและชนบทได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทนต่อการทดสอบที่สำคัญจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานะพื้นฐานและบทบาทสนับสนุนที่สำคัญของสุขภาพในการสร้างสังคมที่ทันสมัยโดยรวมมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ในช่วง “แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 ” อายุขัยเฉลี่ยของชาวจีนจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีเป็น 78.3 ปี

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)