ทูตจีนประจำสหรัฐฯ ยื่นทักท้วงและประณามอย่างแข็งกร้าวต่อกรณี ‘แนนซี เพโลซี’ เยือนไต้หวัน

0
1
ทูตจีนประจำสหรัฐฯ ยื่นทักท้วงและประณามอย่างแข็งกร้าวต่อกรณี ‘แนนซี เพโลซี’ เยือนไต้หวัน
วันที่ 2 สิงหาคม นายฉิน กัง เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐฯ ยื่นทักท้วงอย่างหนักแน่นและแสดงการประณามอย่างแข้งกร้าวต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรณีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เยือนไต้หวันของจีน
นายฉิน กัง ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่ยี่หระการทักท้วงขั้นหนักแน่นและการคัดค้านขั้นเด็ดขาดหลายครั้งจากจีน เหี้ยมหาญส่งนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เยือนไต้หวัน สหรัฐฯ ยกระดับปฏิกิริยาเชิงลบต่อปัญหาไต้หวันให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักการจีนเดียวและข้อกำหนดในแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ 3 ฉบับขั้นร้ายแรง กระเทือนพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ อย่างร้ายแรง เป็นการทำลายอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีนขั้นร้ายแรง ทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน ส่งสัญญาณผิดมหันต์ต่อกลุ่มแบ่งแยก “ให้ไต้หวันเป็นเอกราช” มีคุณลักษณะชั่วร้ายยิ่ง สร้างภัยอันตรายยิ่ง ส่งผลกระทบร้ายกาจ จีนให้การคัดค้านอย่างถึงที่สุด และประณามอย่างแข็งกร้าว