เจดีย์โบราณ 108 องค์ในชิงถงเสีย ร่องร่อยพุทธศาสนาในแดนมังกรเมื่อราวพันปีก่อน

0
971

ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในเมืองชิงถงเสีย เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีกลุ่มเจดีย์โบราณ 108 องค์ตั้งเรียงรายอยู่ โดยตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกและหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออก ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้ามีบ่อน้ำ ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมาก

(160215) — BEIJING, Feb. 15, 2016 (Xinhua) — Photo taken on Sept. 11, 2015 shows 108 pagodas nearby the Qingtong Gorge in northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Wang Song) (ry)

เจดีย์เหล่านี้ตั้งวางลดลั่นกันลงมาตามแนวเขา มีทั้งหมด 12 แถว และมีรูปร่างเหมือนสามเหลี่ยมที่มีฐานกว้างและยอดแหลม เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับที่อื่นๆ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซีเซี่ย หรือเซี่ยตะวันตก (ค.ศ. 1038-1227)

ทั้งนี้ เมื่อปี 1988 เจดีย์โบราณ 108 องค์ ถูกกำหนดโดยสภาแห่งรัฐของจีนให้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณสถานสำคัญของชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์