ทำไม สี จิ้นผิง และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง ลงพื้นที่เมือง“เหยียนอัน” เป็นแห่งแรก

0
1

ทำไม สี จิ้นผิง และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง ลงพื้นที่เมือง“เหยียนอัน” เป็นแห่งแรก หลังการประชุมสมัชชา 20

ประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง  เปรียบเมือง “เหยียนอัน”  (Yan’an)  ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านตลอดกาล

ทำไมประธานาธิบดีสีจึงกล่าวเช่นนั้น

เมือง “เหยียนอัน” มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เต็มไปด้วยเรื่องราวและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์  “เหยียนอัน” คือฐานที่มั่นของการปฏิวัติจีน ที่ประธานเหมา เจ๋อตุง และพรรคคอมมิวนิสต์ได้จัดตั้งกองทัพกรรมการและชาวนาจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชน เพื่อปฏิบัติการ “ป่าล้อมเมือง” จนสำเร็จและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองเหยียนอัน ยังเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ เป็นศูนย์กลางการทำงานของพรรค เป็นเวลานานถึง 13 ปีระหว่างปีค.ศ. 1935 – 1948  และเป็นสถานที่การจัดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 7 ในปีค.ศ. 1945

เมืองเหยียนอัน  ยังเป็นที่พำนักและที่ทำงานของประธานเหมา  เจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน  โจว เอินไหล หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ และนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศจีน  และจู เต๋อ หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์คนสำคัญ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  ก็เคยทำงานที่เมืองเหยียนอันเป็นเวลา 7 ปี รวมถึงพ่อของประธานาธิบดีสีด้วย เหยียนอันจึงเป็นเมืองที่ประธานาธิบดีสีผูกพัน คุ้นเคย และได้ซึมซับเรื่องราวการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอย่างดี

27 ตุลาคม 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นำกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้ง 6 คน เดินทางมาที่เมืองเหยียนอัน และได้ไปเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์หลายแห่ง  อาทิ  สถานที่จัดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 7 ในปีค.ศ.1945  ที่พำนักของประธานเหมา เจ๋อตุง และนักปฏิวัติรุ่นก่อน และอนุสรณ์สถานการปฏิวิติเหยียนอัน ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการ 13 ปีของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประธานาธิบดีสีกล่าวว่า  การมาที่นี่เพื่อย้อนรำลึกถึงจิตวิญญาณของการก่อตั้งพรรคด้วยความมุ่งมั่น สามัคคีได้ทบทวนความรุ่งโรจน์และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์  และอยากให้ทุกคนได้สานต่อจิตวิญญาณของการต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรค เอาชนะความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ภารกิจที่กำหนดไว้ในสมัชชา 20 ประสบความสำเร็จลุล่วง

เมืองเหยียนอันในวันนี้ ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการย้อนรอยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์ กับการท่องเที่ยวสีแดง (Red tourism)  โดยที่นี่เป็นแหล่งรวมสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติและพรรคคอมมิวนิสต์ กว่า 400 แห่ง มากที่สุดในประเทศ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเหยียนอันมากกว่า 70 ล้านคน

นอกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวสีแดงแล้ว  ยังมีการพัฒนาเมืองเหยียนอันในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ “การพัฒนาคุณภาพสูงตามลุ่มแม่น้ำเหลือง”  ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเมืองให้มีความเป็นอยูที่ดีขึ้น

เมืองเหยียนอันจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา ให้แรงบันดาลใจ  สร้างพลังให้กับผู้คน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวในบทใหม่ ที่เหยียนอันจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ให้เป็นเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่สำหรับทุกคน  ดังที่ประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง  เปรียบ “เหยียนอัน” ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านตลอดกาล

บทความ : ประวีณมัย  บ่ายคล้อย

ขอบคุณภาพ : สำนักข่าวซินหัว