เสวนา “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ”

0
1

วารสารศาสตร์ฯ มธ. ระดมสมองสื่อ
จับมือร่วมป้องกันภัยโซเชี่ยลออนไลน์

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ” ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.นี้ เพื่อระดมมุมมองสื่อมวลชน ร่วมกันป้องกันภัยโซเชี่ยลออนไลน์ และหนุนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านดิจิทัลให้กับวงการสื่อไทย สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เดินหน้าสู่การพัฒนาเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก และพัฒนาการด้านเทคโนโลยี่เพื่อการสื่อสาร ซึ่งในด้านหนึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกด้านที่เป็นข้อพึงระวังอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการหลอกลวง ในการทุจริตของมิจฉาชีพ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ในวาระครบรอบ 69 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางสมาคมวารสารศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนฯ จัดงานเสวนาหัวข้อ “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00น. ถึง 16:00น. ห้อง JM 402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อระดมมุมมองของสื่อมวลชนในการผนึกกำลังกันสร้างสรรค์การสื่อสารโซเชี่ยลออนไลน์ในเชิงบวก และสนับสนุนการสร้างบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนโดยยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ

สำหรับงานเสวนาครั้งนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์ฯ นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอสTPBS และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายระวี ตะวันธรงค์ ที่ปรึกษาเพจส่องสื่อ และ The modernist และนายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว Today โดยมี นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ QR Code ในรูป