​ประเด็นร้อนของการประชุมสองสภาที่ได้รับความสนใจจากคนจีน

0
90

ใกล้จะถึงเวลาเปิดการประชุมสองสภาประจำปี ประเด็นร้อนต่างๆ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง การทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการประชุมสองสภาฯ ประจำปี 2017 ของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์จีน พีเพิลเดลี แสดงว่า จนถึงเวลา 20.30 ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมตอบสำรวจจำนวน 786,674 คน ส่วนปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนนั้น มี 18 ข้อ อาทิ การลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ ปล่อยสิทธิอำนาจให้หน่วยงานชั้นต้น การต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริมความสุจริต การประกันทางสังคม และการปฏิรูประบบสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเด็นร้อนต่างแสดงให้เห็นจุดสนใจของประชาชนจีน

ประเด็นร้อนอันดับที่ 1
ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริมความสุจริตกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดด้วย 110,000 คะแนน

ประเด็นร้อนอันดับที่ 2
การปฏิรูปลงลึกอย่างทั่วด้านเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ขณะนี้ การปฏิรูปลงลึกอย่างทั่วด้านได้เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้ว การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของรัฐบาล การสร้างกลไกระบบการพัฒนาเมืองและชนบทให้สมบูรณ์ การปฏิรูปด้านอุปทาน (supply-side reform) ทางการเกษตร และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ล้วนเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจ

ประเด็นร้อนที่ 3
ยกระดับความสามารถในการกำจัดมลพิษ จนถึงขณะนี้ มีชาวเน็ตนับพันคนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการขจัดมลพิษทางอากาศ ให้โรงงานลดการปล่อยน้ำเสีย การให้ความสำคัญกับการแก้ไขมลภาวะจากเสียงรบกวน เป็นต้น

ประเด็นร้อนที่ 4
ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีจำนวนมาก อาทิ ความปลอดภัยของอาหาร การมีเสรีภาพในการศึกษา การปฏิรูประบบสาธารณสุข การประกันทางสังคม การมีงานทำ มีรายได้ และมีบ้านพัก ล้วนเป็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจ และเป็นหน้าที่หนักหนาของรัฐบาล

ที่มา : China Face ประเทศไทย