ชาวบ้านเร่งสร้างบ้านใหม่ หลังรัฐผุดโครงการช่วยฟื้นฟูบ้านที่ทรุดโทรม

0
118

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านในหมู่บ้านเสอฉ่าง เขตปกครองตนเอง ชนชาติเก้อ หลงหลิน ในมณฑลกว่างซีกำลังขนวัสดุต่างๆเพื่อซ่อมบ้านที่ทรุดโทรมหรือสร้างบ้านใหม่ เพราะเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2013

จากรายงานของผู้สื่อข่าว ในปี 2017 นี้กว่างซีจะให้การสนับสนุนโครงการสร้างบ้านใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างหรือปรับปรุงบ้านได้ราว 1 แสนหลังคาเรือนในปีนี้ โดยจะเน้นไปที่ชาวบ้านในชนบทเพราะจะมีการสำรวจและออกบัตรสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับผู้ยากไร้ โดยขณะนี้เงินช่วยเหลือในการสร้างบ้านใหม่ของผู้ยากไร้ชาวกว่างซีเฉลี่ยอยู่ที่หลังละ 2.3 หมื่นหยวน (ราว115,000 บาท) และคาดว่าในปีนี้จะจัดทำบัตรและแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ราว 7 หมื่นหลังคาเรือน