​เซี่ยงไฮ้จะใช้ระบบสแกนหน้า กันคนเช่าอาคารคิดหากำไร

0
132

เซี่ยงไฮ้วางแผนจะใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือในที่อยู่อาศัยให้เช่าทุกแห่งของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและป้องกันการนำไปเปิดเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง 

เนื่องมาจากราคาบ้านที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลคิดโครงการอาคารสาธารณะ เพื่อเปิดให้เช่าแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในเมืองขึ้นมา แต่กลับเกิดปัญหา มีผู้เช่าบางรายที่เปิดให้ผู้อื่นเข้ามาอยู่หรือมาเช่าต่อแทน

อพาร์ทเมนต์เหรินเหวิน ในย่านผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ ที่อยู่ภายใต้โครงการที่พักอาศัยของรัฐ ได้นำร่องเริ่มใช้ระบบการจัดการดังกล่าว โดยใช้การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดประตู และหากวันไหนที่มีฝนตกหรือท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่สามารถสแกนหน้าได้ ก็ให้ใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือแทน

นับตั้งแต่นำระบบดังกล่าวเข้ามาทดลองใช้ อพาร์ทเมนต์แห่งนี้ก็ยังไม่มีรายงานการให้ผู้อื่นมาเช่าต่อ หรือการกระทำที่ผิดกฎใดๆ 

คณะกรรมาธิการการก่อสร้างและการพัฒนาเมืองและชนบทของเซี่ยงไฮ้ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 13 (2016-2020) ว่าจะมีการใช้วิธีใหม่ในการเข้าถึงโครงการเคหะสาธารณะทั้งหมด