สัมผัสเสน่ห์ซูโจว

0
391

เมืองซูโจว ในมณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ตอนกลางดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี ด้านตะวันออกติดกับนครเซี่ยงไฮ้ ด้านใต้ติดกับมณฑลเจ้อเจียง ด้านตะวันตกติดกับทะเลสาบไท่หู และด้านเหนือติดกับแม่น้ำแยงซี ผังเมืองของเมืองซูโจวแบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าและนิคมอุตสาหกรรมใหม่ เป็นผลดีทั้งต่อการอนุรักษ์เมืองเก่าและการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม

ซูโจวมีชื่อเดิมว่า “เมืองกูซู” เมืองซูโจวเป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจวที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตพื้นที่แถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานนั้นก็ขึ้นชื่อว่ามีความงามเป็นเลิส เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงหลายๆ ด้านจนเฉียนหลงฮ่องเต้ต้องเสด็จมาประพาสเมืองซูโจว

ที่นี่มีสวนและลำคลองต่างๆ มากมายที่ปัจจุบันยังสามารถใช้สัญจรไปมาได้ รวมทั้งมีถนนเก่า 5 สาย อีกทั้งยังมีโบราณสถานจำนวนมาก เป็นเมืองที่สวยงามในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้ ซึ่งเป็นที่มาของฉายา “สวรรค์บนดิน” และได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997

(ขอบคุณข่าวจาก http://thai.cri.cn/)